Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku

wpis w: NGO | 0

Szanowni Państwo

w związku z trwającymi pracami nad ” Strategią rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”, zwracamy się z prośbą do organizacji, które w swoich celach statutowych posiadają wymieniony obszar, o zapoznanie się ze Strategia Rozwoju Województwa oraz wysyłanie uwag pod adres podany w piśmie.

Konsultacje prowadzone są w terminie od 14 grudnia 2015 r. do 18 stycznia 2016 r. włącznie w formie:

  • konsultacji pisemnych,
  • spotkań konsultacyjnych m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi,
  • przyjmowania uwag na adres e-mail: strategia.turystyki@umww.pl.

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM DO 2020 ROKU (projekt skierowany do konsultacji społecznych)

 

Żródło: www.umww.pl