1% dla Stowarzyszenia Razem Damy Radę z Konina

wpis w: NGO | 0

Stowarzyszenie Razem Damy Radę działa na rzecz rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie, osób niepełnosprawnych i  zagrożonych wykluczeniem.

Stowarzyszenie istnieje od 2009 roku, liczy 21 osób. Działa społecznie, nie pobiera wynagrodzeń, nie zatrudnia pracowników etatowych.

Wszystkie pozyskane środki przeznacza na działalność statutową.

Od  2012  roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.   KRS  0000  32  1776

logo 1 procent

więcej na razemdamyradę.org