Pierwsze spotkanie Klubu odbyło się 22 czerwca 2015 roku o godz. 12 w sali A w DS Jowita, ul. Zwierzyniecka 7. Podczas spotkania przedstawiony został projekt „Klub Menadżerek NGO”, a także oczekiwania wobec uczestniczek i mentorek w projekcie.

Najbliższe spotkania Klubu Menadżerek NGO odbędą się:

– dla uczestniczek: 22 lipca o godz 11 przy ulicy Wojskowej 6, apt. B7 w Poznaniu

– dla mentorek: 28 lipca o godz. 11 przy ulicy Wojskowej 6, apt. B7 w Poznaniu.