„Silna Wielkopolska – rozwój inicjatyw lokalnych w regionie” – zapraszamy na konferencję!

wpis w: Sieć | 0

Stowarzyszenie Instytut Zachodni w ramach projektu „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy” serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pn. „Silna Wielkopolska. Rozwój inicjatyw lokalnych w regionie”, która odbędzie się 15 maja 2015 r. w Hotelu „Gwda” w Pile.  Początek konferencji zaplanowany jest na godzinę 10.30. Podczas konferencji, na terenie Hotelu, odbędą się Targi Ekonomii Społecznej. Zapraszamy do udziału w nich podmioty ekonomii społecznej z całej Wielkopolski.

Konferencja będzie poświęcona możliwościom pozyskania środków finansowych na działania lokalne  skierowane do społeczności lokalnych oraz podmiotów ekonomii społecznej.  Jest to o tyle istotne, iż owe podmioty chętnie korzystają z różnych ścieżek wsparcia, same także samodzielnie realizują własne, finasowanie z różnych źródeł przedsięwzięcia. Ponadto zaprezentowany zostanie dorobek organizacji pozarządowych, których praca ma charakter stricte projektowy i które do tej pory korzystały z zewnętrznych źródeł wsparcia swoich działań.

Pierwsza część spotkania, która będzie miała charakter panelowy, dotyczyć będzie możliwości finansowania działań podmiotów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i innych źródeł zewnętrznych. Druga część będzie miała charakter warsztatowy. Odbędą się równolegle cztery panele dyskusyjne, w ramach których zaprezentowane zostaną różne formy wsparcia społeczności lokalnych i podmiotów ekonomii społecznej. Uczestnicy konferencji będą mieli do wyboru jeden z następujących tematów:

– możliwości finansowania inicjatyw międzynarodowych podejmowanych przez organizacje pozarządowe,
– Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – jak zmieniają świat?,

– Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa  – mikrodotacje na projekty lokalne,

– Współpraca JST i NGO w zakresie edukacji dźwignią zrównoważonego rozwoju gmin

Wydarzenie będzie zwieńczeniem niespełna rocznego projektu „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy”, którego głównym celem jest utworzenie i utrzymanie sieci NGO składającej się z organizacji pozarządowych z całego regionu.

Współorganizatorami przedsięwzięcia będą: Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Pile, INWEST PARK PIŁA oraz Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o potwierdzanie udziału drogą mailową: ngo@dzialamyrazem.pl oraz telefoniczną 660 556 184.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki