Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającą w formie jednostki budżetowej. Ośrodek rozpoczął swoją działalność w 1986 r. przy Urzędzie Wojewódzkim w Lesznie jako Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej w Rokosowie. Po 2002 r. Ośrodek wszedł we władanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie ma swoją siedzibę w zbudowanym w połowie XIX wieku, w stylu gotyku romantycznego, Rokossowskim Zamku. Zamek ten został zbudowany według projektu architekta Friedricha Stüllera dla hr. Józefa Mycielskiego.  Później, przez kilka pokoleń,  był rezydencją ks. Czartoryskich.

Działalność Ośrodka obejmuje szeroko rozumianą aktywność edukacyjno-szkoleniową. Ośrodek działa w zakresie organizacji wydarzeń związanych z tematyką integracji europejskiej, a także prowadzi działalność wydawniczą i popularyzatorską oraz propaguje kultury państw Unii Europejskiej. Swoją działalność OIE  Rokosowo kieruje również do Klientów zewnętrznych.

http://www.rokosowo.pl/