Przewodnik dla Animatorów i Animatorek - grafika z okłdki publikacji

Przewodnik dla animatorów i animatorek

wpis w: NGO, Sieć | 0

Niniejszy Przewodnik dla animatorów i animatorek w zakresie podejmowania działań ze społecznością lokalną został opracowany w ramach inicjatywy „Ja Animator – Zrobiłem i zrozumiałem”.  Celem działania było podniesienie aktywności mieszkańców oraz inspirowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, rozwój kapitału społecznego i budowanie spójności społecznej oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego.

Inicjatywa została realizowana w ramach Konkursu „Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2020”, który jest finansowany z budżetu Miasta Poznania.

Życzymy miłej lektury!!!

Przewodnik w formacie PDF – KLIKNIJ W OBRAZEK