Programy wieloletniej współpracy w opracowaniu

wpis w: Sieć | 0

W grudniu i styczniu Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego organizuje cykl spotkań zespołów 8 Partnerów Lokalnych oraz Ekspertów Merytorycznych, którzy wspólnie pracują na 4 Programami wieloletniej współpracy dla partnerstw lokalnych. Zespoły podejmują tematykę partnerstw lokalnych w czterech obszarach: edukacja, turystyka, integracja społeczna oraz przedsiębiorczość. Wypracowane programy mają w efekcie służyć jako modele do zawierania i tworzenia partnerstw na różnych terenach .

Do prac zespołów zaangażowali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu oraz osoby prowadzące własne firmy. Uczestnicy spotkań reprezentują różne powiaty wielkopolski. W grupie znajdują się specjaliści w wielu dziedzinach od prawa poprzez rozwój gospodarczy, aż po zarządzanie czy turystykę.

W  grudniu odbyło się 5 pierwszych spotkań zespołów (1, 4, 8, 11 i 15 grudnia 2014 roku). Zespoły wspólnie wypracowały szablon do opracowania programów wieloletniej współpracy dla partnerstw lokalnych. Prace uczestników spotkań i zagadnienia poruszane na spotkaniach dotyczyły:
– analizy i diagnozy obszarów,

– rozwoju partnerstw,

– wizji i misji partnerstwa,

– promocji partnerstwa,

– rozwoju partnerstwa.

Kolejne spotkania obu zespołów zaplanowano na miesiąc styczeń. Odbędą się one kolejno: 12,14,19,22 i 26 stycznia.