Profesjonalny wolontariusz i animator działań na rzecz społeczności.

wpis w: NGO | 0

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko zaprasza wszystkich, którzy chcieliby podjąć lub już podejmują działania społeczne oraz są zainteresowani rozwojem i profesjonalizacją działalności wolontariackiej z terenu całego kraju, do bezpłatnego udziału w projekcie Profesjonalny wolontariusz i animator działań na rzecz społeczności. Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Podczas 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych nasi eksperci i trenerzy postarają się przekazać  wiedzę m. in. na temat:

 • praw i obowiązków wynikających z Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie,
 • aspektów prawnych związanych z zakładaniem organizacji pozarządowych,
 • możliwości inicjowania działań na rzecz społeczności poprzez współpracę z organizacjami
 • pozarządowymi i Jednostkami Samorządu Terytorialnego,
 • inicjowania działań prowadzących do rozwoju kapitału społecznego na przykładzie
 • współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi, Jednostkami Samorządu Terytorialnego,
 • Centrum Integracji Społecznej oraz wolontariatu,
 • możliwości tworzenia partnerstw formalnych i nieformalnych w różnych obszarach
 • działalności społecznej,
 • rozpoznawania przypadków dyskryminacji i przemocy w środowiskach oraz mobbingu w miejscu pracy,
 • podstaw aspektów prawnych związanych z dyskryminacją, przemocą i mobbingiem oraz
 • możliwościami reagowania i przeciwdziałania temu problemowi, a także podejmowania kroków w celu ich przeciwdziałania,
 • radzenia sobie ze stresem, przełamywania barier i komunikacji międzyludzkiej,
 • odpowiedniego postępowania z końmi by bezpiecznie służyć pomocą podczas prowadzenia wszelkiego rodzaju aktywności z udziałem koni, takich jak: hipoterapia, sport i rekreacja (zajęcia hipoterapeutyczne, zawody, obozy dla dzieci i młodzieży, festyny, pokazy, itp.).

Spotkania będą się odbywały w 10 osobowych grupach. Każda grupa odbędzie dwa dwudniowe spotkania. Podczas pierwszego z nich będą się odbywały zajęcia teoretyczne i praktyczne z prawnikiem i wieloletnim praktykiem w działalności społecznej. Na tym spotkaniu eksperci przekażą wiedzę na temat aspektów prawnych oraz możliwości sposobów podejmowania działalności społecznej.

Na drugim spotkaniu trenerzy przedstawią zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie bezpiecznego postępowania z końmi oraz radzenia sobie ze stresem i przełamywaniem barier w komunikacji międzyludzkiej.

Zajęcia szkoleniowe będą się odbywały w weekendy (sobota i niedziela) od sierpnia do listopada 2016 r. w Pszczewie, Poznaniu, Drużynie koło Mosiny oraz tam, gdzie zbierze się grupa 10 chętnych.

Zapraszamy wszystkich chętnych już od 15 roku życia. Uwaga! Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów na udział w projekcie.

Udział w projekcie, to nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale również doskonała okazja do poznania nowych ludzi z pasją, nawiązania kontaktów i być może wspólnych działań na rzecz lokalnych czy regionalnych społeczności.

By wziąć udział w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Z dokumentami związanymi z realizacją projektu można zapoznać się na naszej stronie internetowej http://westernhobby.pl/profesjonalny-wolontariusz- i-animator- dzialan-na- rzecz-spolecznosci/

UWAGA! Nie ma potrzeby ich drukowania. Wszyscy uczestnicy otrzymają komplet dokumentów na pierwszym spotkaniu. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem.

Wszelkie pytania odnośnie uczestnictwa w projekcie prosimy kierować na adres westernhobby@gmail.com lub telefonicznie do Wiesławy Czerpińskiej – koordynatora projektu

– 785 389 586.

Serdecznie zapraszamy!