Partnerstwa lokalne – zakończenie pracy zespołów

wpis w: Sieć | 0

Dobiegły końca spotkania powołanych przez nasze Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zespołów Partnerów Lokalnych oraz Ekspertów Merytorycznych. Celem organizowanych spotkań były prace nad „Wieloletnimi programami rozwoju i współpracy dla partnerstw” opartych na sieci Działamy Razem. Członkowie grupy przedyskutowali procesy tworzenia i działania partnerstw lokalnych w sieci i poza nią, określając najbardziej istotne problemy i bariery oraz analizując cele, jakie potencjalnie mogą sobie stawiać. Ambicją zespołu było bowiem stworzenie narzędzi rzeczywiście przydatnych, mających praktyczny charakter. Osoby pracujące w zespołach roboczym miały rozległe doświadczenia zawodowe oraz praktykę w tworzeniu partnerstw lokalnych, więc połączenie tych kompetencji dawało szansę na wypracowanie zakładanych efektów.