Infografika projektu CDR2 dotycząca diagnozy potrzeb

Opis sytuacji problemowej – konkurs CDR2

wpis w: NGO | 0

Opis sytuacji problemowej – najważniejszy punkt we wniosku, najwyżej punktowany a jednocześnie jest to obszar sprawiający najwięcej trudności Oferentom.

Trzeba odpowiedzieć sobie: Co właściwie jest problemem w środowisku lokalnym? Co chcemy zmienić i dlaczego?

Pierwszym zadaniem dla zespołu projektowego jest diagnoza lokalna, która pomoże odpowiedzieć co jest rzeczywistym problemem, trudnością dla rodzin, które mają być objęte wsparciem w ramach projektu.
📢Proszę pamiętać, że nie ma znaczenia czy planujecie działania dla siebie czyli zaprzyjaźnionej grupy ludzi czy dla młodzieży, seniorów, miłośników deskorolki z Waszego osiedla, DIAGNOZA LOKALNA JEST KONIECZNA!
Czy jest uniwersalny przepis na dobrą diagnozę? Nie ma.
Jest pewien schemat, zbiór zasad jakimi należy się kierować aby otrzymać wartościowy materiał, stanowiący punkt wyjścia do zaplanowania i realizacji działań.
Niezbędne jest znalezienie odpowiedzi na pytania:
DLACZEGO CHCEMY ZREALIZOWAĆ PROJEKT?
CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ PROJEKTEM?
CO WSKAZUJE NA TO, ŻE NASZ PROJEKT SPRAWDZI SIĘ I PRZYNIESIE EFEKTY?
Przede wszystkim nie należy traktować diagnozy lokalnej jako niepotrzebnego, narzuconego z góry działania, które ma utrudnić życie. Trzeba potraktować analizę potrzeb jako wstęp do działań, wykorzystać swoją inwencję, kreatywność, wiedzę do jej wykonania.
Niezależnie od tego jak fantastyczny wydaje się nam nasz projekt czy pomysł na działanie to nie będzie miał sensu jeżeli nie znajdzie uznania w środowisku lokalnym a jego realizacja będzie trudna.
Należy pamiętać, że realizując działania, które nie zostały zaakceptowane przez środowisko lokalne, mimo wszystko ponoszone będą koszty zarówno osobowe, finansowe jak i rzeczowe. Jeżeli nie odniesie się zamierzonego efektu to w zespole może się pojawić frustracja, zniechęcenie do dalszych działań w zespole.
Uzasadniając potrzebę realizacji działań NALEŻY SIĘ POWOŁAĆ przede wszystkim na aktualne dane ze środowiska lokalnego, które można zebrać w formie ankiety, rozmowy, obserwacji z mieszkańcami, rodzinami. Lepiej opisać sytuację problemową swoimi słowami i prosto. Warto czasami zacytować czyjąś wypowiedź aby uwiarygodnić uzasadnienie.
CZEGO NALEŻY UNIKAĆ? przede wszystkim podawania danych bardzo ogólnych, starszych niż 2 lata, utartych stwierdzeń oraz ogólników nie dotyczących tematu projektu.

Opis sytuacji problemowej - konkurs CDR2