Infografika dotycząca odbiorców projektu CDR2

Odbiorcy projektu – konkurs CDR2

wpis w: NGO | 0

Odbiorcy projektu – osoby, z którymi i dla których realizujemy projekt. Pozornie prosty temat, który jednak stanowi pewną trudność przy planowaniu projektowym, co szczególnie widać podczas konsultacji wniosków.
Od czego należy zacząć aby poprawnie zdefiniować grupę odbiorców?
Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zapisy w REGULAMINIE KONKURSU, który zakłada współfinansowanie mikrograntów skierowanych na wsparcie rodzin.
RODZINY powinny być bezpośrednimi odbiorcami planowanych działań a wybór rodzin objętych wsparciem musi wynikać z opisu sytuacji problemowej tych rodzin w ich środowisku lokalnym.
Dla przypomnienia:

  • Odbiorcy bezpośredni – są to rodziny, osoby biorące aktywny udział w działaniach tj. warsztatach, spotkaniach, zajęciach terapeutycznych i innych. [Definicja rodziny jest na naszym profilu Fb, w materiale z dnia 19 stycznia 2020 roku.]
  • Odbiorcy pośredni – są to osoby, które skorzystają z realizacji projektu “przy okazji” np. przyjdą na zorganizowany piknik, wystawę, przeczytają artykuł, obejrzą zdjęcia itd. Proszę pamiętać, że nie w każdym projekcie pojawią się odbiorcy pośredni, to będzie zależało od charakteru zaplanowanych form wsparcia.

We wniosku, w opisie odbiorców, należy uwzględnić tylko ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH i wskazać jakie rodziny będą uczestniczyły w projekcie (np. rodziny, które lubią śpiewać, rodziny, które borykają się z problemem choroby dziecka, rodziny niepełne, itd.).
Prosimy aby:

  • zdefiniować lub opisać rodziny,
  • uzasadnić wybór, dlaczego powinni wziąć udział w działaniach,
  • wskazać ile rodzin zostanie objętych wsparciem.

Proszę pamiętać, żeby dopasować liczbę odbiorców do wartości projektu. Jeżeli “do jednego worka zostaną wrzuceni” odbiorcy bezpośredni i pośredni to pojawi się trudność w udowodnieniu osiągnięcia założonych rezultatów i rozliczeniu mikrograntu.

Odbiorcy projektu - konkurs CDR2