Zapraszamy do udziału w projekcie „Klub Menadżerek NGO”. W jego ramaNGO_02.-2ch zakładamy wsparcie kobiet w dążeniu do obejmowania stanowisk menadżerskich w sektorze pozarządowym poprzez szkolenia e-learningowe i system job shadowing.

W pierwszej części projektu uczestniczki odbędą szkolenie e-learningowe w zakresie prawa, administracji i finansów w NGO, natomiast w części drugiej wezmą udział w systemie job shadowing, który zakłada krótkookresowe śledzenie pracy menadżerek NGO w celu zdobycia umiejętności potrzebnych do zajmowania kierowniczych stanowisk w III sektorze.

W końcowej fazie projektu odbędzie się jego ewaluacja, służąca wypracowaniu modelu aktywizacji kobiet na stanowskach menadżerskich w sektorze pozarządowym. Model zostanie wprowadzony w ramach standardów sieci Działamy Razem powołanej i prowadzonej przez Oferenta i będzie służył długofalowemu, systemowemu przełamywaniu stereotypów i przeciwdziałaniu zjawiskom dyskryminacyjnym potencjalnie mogącym występować w organizacjach należących do sieci.

Harmonogram projektu

Czerwiec – lipiec 2015 Rekrutacja uczestniczek i mentorek do projektu
Lipiec – sierpień 2015 Szkolenie e-learningowe: zarządzanie NGO, prawo dla NGO, finanse w NGO (każda uczestniczka musi zaliczyć testy do końca sierpnia)
Sierpień – październik 2015 Odbycie przez uczestniczki staży w systemie job-shadowing w organizacjach z Wielkopolski
Czerwiec  – październik 2015 Spotkania Klubu Menadżerek NGO

Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt mailowy: i.mojta@siz.poznan.pl oraz pod numerem telefonu 694 066 073.

Zapraszamy do polubienia naszej strony na facebooku:  https://www.facebook.com/KlubMenadzerekNGO

_____________________________________________________________________________________

logo MPiPS pl

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r.