Mamy FIO!

wpis w: Sieć | 0

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, otrzymała do realizacji dwuletni projekt FIO.

Projekt „Działamy Razem wielkopolskie organizacje pozarządowe na rzecz współpracy lokalnej” realizowany będzie w latach 2016-2017.

Jest to projekt kompleksowego wsparcia lokalnych organizacji pozarządowych z terenów gmin wiejskich i miejsko wiejskich i miast województwa wielkopolskiego należących do sieci
organizacji pozarządowych „Działamy Razem”.

Poprzez warsztaty, doradztwo, superwizje realizowanych projektów chcemy zwiększyć kompetencje przedstawicieli 40 organizacji pozarządowych w zakresie działań na rzecz aktywizowania i rozwoju społeczności lokalnych. Ponadto projekt zmierza do wzmocnienia organizacji skupiającej lokalne organizacje.

Projekt przyczyni się do wzrostu aktywności organizacji a sprawnie działające organizacje będą skuteczniej aktywizowały i włączały społeczność lokalną budując trwały oparty na zaufaniu kapitał społeczny.

Więcej informacji o realizowanych działaniach już wkrótce na www.dzialamyrazem.pl