Promocja oferty UAM dla Seniorów

wpis w: NGO, Sieć | 0

List skierowany do Gminnych i Miejskich Rad Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, Organizacji Pozarządowych mających w profilu problematykę senioralną, Centrum Inicjatyw Senioralnych – w Poznaniu i województwie wielkopolskim

Szanowni Państwo,
 
Miejska Rada Seniorów w Poznaniu wraz z Koordynatorami Wielkopolskiego Porozumienia Rad Seniorów pragną zwrócić Państwa uwagę na oryginalną inicjatywę edukacyjną Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu adresowaną do wielkopolskich Seniorów i uczniów LO. Metodą będzie tzw. kształcenie tandemowe, czyli wspólne: osoby młodej i Seniora w ramach warsztatów, na które przewidzianych jest łącznie w roku akademickim 100 godzin. Szczegóły projektu, którego inicjatorem jest Pan prof. dr hab. Krzysztof Hajder z Zakładu Polityki Ekonomicznej i Społecznej powyższego Wydziału UAM – w załączeniu.
 
MRS i Wielkopolskie Porozumienie Rad Seniorów upatruje w promowanym projekcie ważne novum, którego rezultat pogłębi wiedzę i przydatne umiejętności, m.in. w Państwa działalności w Radach Seniorów, takie jak np. współpraca z młodzieżą, co dzisiaj stanowi wyraźną i wspieraną tendencję w międzypokoleniowych relacjach społecznych. Znaczenie ma także fakt, iż jest to kształcenie nie tylko nieodpłatne, ale także refundujące uczestnikom związane z nim koszta. Dostarczy ono uczestnikom, poza wartościowym certyfikatem, wiele satysfakcji.
 
Zwracamy się zatem do Państwa Seniorów uczestniczących w działaniach podmiotów wymienionych w piśmie z uprzejmą prośbą o zastanowienie się i udzielenie we wskazanym w piśmie terminie odpowiedzi, ile osób z Państwa kręgu (G/MRS, UTW, Klubu Seniora, NGO i in.) byłoby zainteresowanych uczestnictwem w planowanej od maja 2019 r. formie edukacji. Państwo z Rad Seniorów będą mieli niebawem sposobność przedyskutować wspólnie tę sprawę podczas Wiosennej Szkoły Wielkopolskich Rad Seniorów. 
 
Będziemy wdzięczni za odwrotne odpowiedzi przesłane mailowo na adres Pana Profesora Krzysztofa Hajdera (krzysztof.hajder@amu.edu.pl)  + do wiadomości MRS w Poznaniu (rada_seniorow@um.poznan.pl), byśmy też pozostawali w kursie sprawy.
 
Z wyrazami szacunku Koordynatorzy Wielkopolskiego Porozumienia Rad Seniorów:
 
/-/ Prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak       /-/ Bogdan Nowak

Załączniki