Likwidacja Fundacji Nawigator Pro Fundacja Dobrych Praktyk Zarządzania

wpis w: Sieć | 0

OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI FUNDACJI

Nawigator Pro Fundacja Dobrych Praktyk Zarządzania

Działając jako Likwidator Fundacji: Nawigator Pro Fundacja Dobrych Praktyk
Zarządzania, ul. Michałowo 15, 61-314 Poznań, KRS nr: 00004476086, NIP: 7792411388,
REGON: 302344467, podaję do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1/2018
Fundatorów oraz Uchwały nr 1/2018 Rady Fundacji z dnia 28 września 2018 r. została
wszczęta likwidacja Fundacji. Postanowienie o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego
informacji o ww. uchwale i osobie likwidatora zostało wydane przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w dniu 29.10.18.

Wszelkie ewentualne roszczenia finansowe proszę kierować do likwidatora w terminie do
dnia 7.12.2018 r. na adres ul. Wojskowa 6 lokal B7, 60-792 Poznań.

Małgorzata Kośmicka

Likwidator