Infografika dotycząca korzyści z realizacji projektu dla NGO

Korzyści dla organizacji z realizacji projektu

wpis w: Inne, NGO | 0

Realizując projekt organizacja lub grupa nieformalna przede wszystkim koncentruje się na swojej grupie odbiorców i nie zawsze zwraca uwagę na to, że również sama zyskuje wiele korzyści, które może wykorzystać w dalszym rozwoju.

DOŚWIADCZENIE

Wraz z kolejnymi projektami wzrastają zasoby doświadczeń w organizacji. Jeżeli tylko doświadczenia te nie rozproszą się wraz z zakończeniem projektu i rozwiązaniem zespołu projektowego to kluczowa, nowa wiedza zdobyta lub wytworzona w czasie realizacji projektu może być wykorzystywana po jego zakończeniu. Warto nauczyć się zachowywać i wykorzystywać wiedzę projektową, warto wyciągać wnioski, które będą z pewnością przydatne w kolejnych przedsięwzięciach.

ROZWÓJ

Na rozwój organizacji ma wpływ doświadczenia projektowe, które można zdefiniować jako nową wiedzę, doświadczenie, spostrzeżenia i wnioski gromadzone przez zespół projektowy. Pozyskiwanie doświadczeń projektowych niesie za sobą bardzo dużą wartość dla środowiska projektowego oraz dla całej organizacji.

Jeżeli realizacja projektów wymagała wykorzystania zaawansowanej wiedzy interdyscyplinarnej, to analiza doświadczeń projektowych pozwoli wskazać dziedziny tej wiedzy, ocenić niedostatki w wiedzy zespołu projektowego oraz określić obszary, w których wiedza ta powinna być uzupełniona co będzie miało wpływ na rozwój zespołu i samej organizacji.

Każdy zrealizowany projekt, zarówno ten który został zrealizowany zgodnie z założeniami jak i ten, który z różnych powodów nie osiągnął założonych rezultatów ma wpływ na wzmocnienie potencjału ngo o ile dokona się ewaluacji działania.

NOWE ROZWIĄZANIA

Realizacja projektów bardzo często pozwala na przetestowanie nowych rozwiązań, pomysłów, które umożliwiają dotarcie do nowych osób lub grup oraz wypromowanie podmiotu w środowisku lokalnym lub w regionie. Nowe rozwiązania “starych problemów” środowiska lokalnego czynią organizację otwartą na zmianę, otwartą na zmiany.

BUDOWA MARKI

Każdy poprawnie zrealizowany projekt ma wpływ na postrzeganie organizacji, która staje się wiarygodna, godna zaufania, posiadająca doświadczenie i właściwe zasoby do realizacji kolejnych przedsięwzięć. Realizując projekty organizacja ma szansę dokładnie wartość swoich produktów i usług, jest w stanie powiązać je z wartościami i potrzebami kolejnych grup odbiorców i stworzyć odpowiedni wizerunek, który będzie pomagał organizacji w realizacji kolejnych działań.