Logo programu Centrum Inicjatyw Lokalnych

Konkurs na prowadzenie Sąsiedzkich CIL

wpis w: Inne, NGO | 1
27.01.2023 r. został ogłoszony Otwarty Konkurs Ofert nr 45/2023 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2023 – finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.
W konkursie tym mogą aplikować organizacje pozarządowe, które będą kontynuowały działalność Sąsiedzkich Centrów Inicjatyw Lokalnych oraz organizacje pozarządowe, które zechcę pierwszy raz prowadzić Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych.
Zapraszamy do składania ofert.
Poniżej link do ogłoszeń konkursowych oraz linki do systemu Witkac.