Grafika Konkursu Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2020

Konkurs Mikrograntów CIL – Regrantingowe 2020

wpis w: NGO | 0

16 marca 2020 r. o godz. 15.00 rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie Mikrograntów Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2020.

Celem otwartego konkursu ofert jest realizacja zadania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (zgodnie z zakresem przewidzianym przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na terenie Miasta Poznania, które w terminie do 30.11.2020 r. pragną podjąć wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy czy miasta).

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2020 roku wynosi 300 000 tysięcy złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych), przy czym jednostkowa kwota dofinansowania Mikrograntu nie może przekraczać kwoty 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych). Inicjatywy w ramach Konkursu Mikrograntów będą mogły być realizowane od 1.04.2020 maksymalnie do 30.11.2020 r.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu zostaną opublikowane w dniu ogłoszenia.

Ze względu na szczególną sytuację związaną z koronawirusem w najbliższym czasie spotkania informacyjne związane z Konkursem się nie odbędą.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr. tel.: 666 73 99 81 lub e-mail na adres: ngo@dzialamyrazem.pl

Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2020 jest finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.