Centrum Dla Rodziny

Konkurs Centrum Dla Rodziny – wyniki

wpis w: NGO | 0

Pierwsze złożone oferty zostały ocenione formalnie oraz merytorycznie.Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w zakładce Wyniki Konkursu Centrum Dla Rodziny

Nabór ofert w Konkursie Centrum Dla Rodziny nadal trwa i zachęcamy wszystkich zainteresowanych z organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, którzy spełniają wymagane kryteria do konsultowania i składania ofert.