Logo Centrum Dla Rodziny 2

Konkurs CDR2 – kolejne oferty dofinansowane!

wpis w: Inne, NGO | 0

Nabór wniosków w Konkursie Centrum Dla Rodziny 2 trwa!!!

Do tej pory w Konkursie wpłynęło 28 ofert na działania związane z aktywizowaniem społeczności lokalnych wokół tematów związanych ze wspieraniem rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa (ogólnopolski – tematyczny).

Dofinansowanie otrzymało 20 ofert, 2 oferty są w trakcie oceny,1 oferta została wycofana z przyczyn związanych ze stanem epidemiologicznym, 4 oferty zostały ocenione negatywnie merytorycznie, a 1 została oceniona negatywnie formalnie.

Listę dofinansowanych ofert publikujemy TUTAJ

Zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, do aplikowania o środki w Konkursie Centrum Dla Rodziny 2.

Można uzyskać do 3 000 zł dofinansowania na realizację działań związanych z aktywizowaniem społeczności lokalnych wokół tematów związanych ze wspieraniem rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa (ogólnopolski – tematyczny).

Informacje na temat Konkursu Centrum Dla Rodziny 2

Konkurs jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich