Kolejne szkolenia za nami

wpis w: Sieć | 0

W lutym odbyły się kolejne szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w Rokosowie. Nowością w projekcie były zajęcia poświęcone CSR oraz szkolenie antydyskryminacyjne. Oba warsztaty uświadamiają, jak ważne w życiu lokalnej społeczności są organizacje. Coraz częściej odchodzi się o myślenia o organizacji jako jedynie realizatorze swoich celów statutowych, a coraz częściej widzi się ją jako jednostkę współodpowiedzialną za lokalne środowisko. Stąd propozycja, aby NGO skupione w sieci poszerzały swoją wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz świadomość antydyskryminacyjną. Ogólnym celem tego ostatniego szkolenia było rozwijanie indywidualnej wrażliwości antydyskryminacyjnej oraz nabycie podstawowych umiejętności uwzględniania perspektywy równościowej w wypełnianiu zadań i misji organizacji pozarządowych. Uczestnicy wspólnie przyjrzeli się, jak działa mechanizm dyskryminacji oraz jakie ma konsekwencje. Zidentyfikowali własne możliwości wdrażania perspektywy antydyskryminacyjnej do swojej pracy. Podjęto także próbę wspólnego wypracowania rekomendacji równościowych i antydyskryminacyjnych do standardów działania w relacji administracja-organizacje pozarządowe.

W marcu w Rokosowie odbędą się szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej poświęcone obsłudze narzędzi Google Apps for work, oraz dla organizacji pozarządowych – crowfunding i impact investing, a także poświęcone roli samorządu we współpracy z organizacjami.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze szkoleń.