„Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra”

wpis w: NGO | 0

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW W TEMACIE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB ZALEŻNYCH

Termin naboru: od 26.07.2016 r. do 30.09.2016 r.

„Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) polega na udzielaniu grantów na innowacyjne pomysły w temacie usługi opiekuńcze dla osób zależnych, z których najlepsze zostaną upowszechnione na szeroką skalę (Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju).

 

Więcej informacji w załącznikach oraz na stronie http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/

plakat_

folder_

OGŁOSZENIE O NABORZE_20160726