Centrum Dla Rodziny

Informacja w sprawie Konkursu Centrum Dla Rodziny

wpis w: NGO | 0

Uwaga! Operatorzy Konkursu – Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie Dorośli – Dzieciom  podjęli decyzję co do kwoty 10 tys., która pozostała po przydzieleniu 147 dotacji na realizację projektów.

Postanowiono co następuje:

  1. Wstrzymać nabór do dnia 16 sierpnia 2017 r.
  2. Udzielić dofinansowania 2 projektom na kwotę 5 tys. zł każdy.
  3. Projekty do dofinansowania zostaną wybrane i ocenione przez ekspertów spośród złożonych ofert, które z powodu braku środków zostały wycofane w systemie Witkac.
  4. Oferty, o których mowa w punkcie 3 nie muszą być ponownie składane. System pozwala na anulowanie wycofania.
  5. Organizacje społeczne i grupy nieformalne, których oferty zostały wycofane, zostaną poinformowane o przywróceniu ich do oceny.
  6. Bardzo ważne!!! Oferty, które zawierają braki formalne nie będą przekazane ekspertom do oceny.
  7. Dnia 17 sierpnia 2017 r. nabór w konkursie zostanie zakończony z powodu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na mikrodotacje.

Jest nam niezmiernie przykro, że z powodu wyczerpania się środków nie możemy wznowić naboru w Konkursie. Jednocześnie bardzo się cieszymy, że Konkurs cieszył się tak dużym zainteresowaniem.

Wszystkim bardzo dziękujemy za wysiłek jaki włożyli w planowanie działań na rzecz rodzin i środowisk lokalnych. Tak samo jak i Wy mamy nadzieję, że w przyszłości będzie możliwa realizacja podobnych konkursów na mikrodotacje.