Logo Sieci Działamy Razem w wersji fioletowej

Informacja o składkach członkowskich w 2021 r.

wpis w: NGO, Sieć | 0

Zarząd Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Działamy Razem przypomina o obowiązku opłacania składek członkowskich.

Składkę członkowska wynosi 50 zł rocznie, płatne z góry w pierwszym kwartale każdego roku na konto bankowe Sieci.

Składki należy wpłacać na konto bankowe Stowarzyszenia

Nr konta:   91 1090 1476 0000 0001 3223 0606
Santander Bank Polska S.A. 4 O. w Poznaniu

Tytuł wpłaty: składka za okres (…), nazwa organizacji (…)

 

Składki należy opłacić do 31 marca każdego roku.