III Edycja Konkursu Szukając Talentów oraz cykl warsztatów

wpis w: NGO | 0

Zarząd Fundacji ARTiFAKT zaprasza do udziału w cyklu działań twórczych ,, Szukając Talentów ”, który składa się z dwóch niezależnych części: warsztatów oraz konkursu.

Przygotowaliśmy :

1) WARSZTATY dla dzieci i młodzieży

Miejsce: Swarzędz ul. Warszawska 2

Czas: w okresie od października do listopada.

Zapraszamy grupy zorganizowane ze szkół i przedszkoli do udziału w zajęciach twórczych.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z materiałem jakim jest glina oraz z różnymi technikami tworzenia z wykorzystaniem gliny. Każdy  z uczestników będzie mógł stworzyć swoją własną formę wypowiedzi.

2) Wykład oraz warsztaty dla instruktorów, nauczycieli, osób, które na co dzień stykają się z twórczością osób wykluczonych, pracowników, wolontariuszy i liderów organizacji pozarządowych, OPS, DPS, WTZ;

Pragniemy przybliżyć uczestnikom temat twórczości „samorodnej”, jej różnorodne aspekty.
Zaprezentujemy dobre praktyki i metody pracy z osobami uzdolnionymi, tak aby rozwijać i budować ich potencjał, jednocześnie pozwalając na swobodę działania bez ograniczeń.

3) III Edycja Konkursu,, Szukając Talentów” dla dzieci i młodzieży, który jak co roku będzie odbywał się w Swarzędzu w SP 4 przy ul. Kościuszkowców 4. Konkurs ma charakter czynny. Materiałem, który posłuży do wypowiedzi będzie glina. W tym roku tematem  konkursowym jest ,,MÓJ SKARB”.
Termin zgłoszenia i deklaracji udziału w konkursie do 9.11.2015.

Termin  konkursu: sobota, 21 listopada 2015 r. godz. 11.00.

REGULAMIN ORAZ KARTA ZGŁOSZENIOWA do pobrania na stronie: www.artifakt.org.pl  (zakładka: KONKURS)
4) Konkurs w ramach cyklu Szukając Talentów – twórczość samorodna.
Konkurs skierowany jest do osób tworzących amatorsko, z potrzeby serca, twórców „nieuczonych” o talencie „samorodnym”, których prace powstają często w sekrecie i samotności…
Zapraszamy osoby, które tworzą w zaciszu domowym oraz osoby, które na skutek różnych zdarzeń losowych, (takich jak choroba, niepełnosprawność intelektualna czy ruchowa, zaburzenia psychiczne, trauma, czy trudna sytuacja życiowa, …) realizują się w sposób twórczy: rzeźbiąc, malując, budując formy przestrzenne. Prace tworzą zarówno z materiałów profesjonalnych jak i znalezionych na swojej drodze. Tworzą za pomocą różnych narzędzi i technik nową jakość, swój przekaz i opowieść. Bardzo często działania, które wynikają ze swoistych natręctw stają sie nieodzowną częścią i potrzebą ich życia. Bywa, że przez innych działania te postrzegane są jako „dziwactwa”.

Do współpracy zapraszamy ośrodki WTZ, OPS, DPS, szkoły specjalne, szpitale psychiatryczne i inne instytucje, które na co dzień współpracują z takimi osobami.
Nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników startujących z jednej jednostki.

REGULAMIN ORAZ KARTA ZGŁOSZENIOWA do pobrania na stronie: www.artifakt.org.pl  (zakładka: KONKURS)
Zgłoszenia + dokumentację (zdjęcia i krótki filmik) należy przesyłać na adres mailowy: artifakt@onet.pl
do dnia 9.11 2015 r.
Pracę konkursową zabezpieczoną oraz opisaną ,,KONKURS” należy przesłać do dnia 23.11 2015 r.
na adres: Fundacja ARTiFAKT biuro: Swarzędz 62-020, Rynek 21

regulamin-III Edycja Konkursu Ceramiki i Rzeźby dla dzieci i młodzieży

konkurs z cyklu Szukajac Talentów ,,TWÓRCZOŚC SAMORODNA”

KROK po KROKU !