I Wronieckie Dyktando

wpis w: NGO | 0

W niedzielę 18 października odbędzie się I Wronieckie Dyktando, organizowane przez Fundację „Femina Project” oraz Wroniecki Ośrodek Kultury w ramach projektu „Kolorowe biblioteki wychodzą w plener”.
Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy:
1) Młodzież w wieku od 12 do 16 lat, początek o godzinie 10.00.
2) Młodzież w wieku od 17 lat oraz dorośli, początek o godzinie 12.00.
O przydziale do danej grupy decyduje liczba skończonych lat w dniu przystąpienia do dyktanda (dla przykładu uczeń, który 17 lat kończy dopiero w listopadzie, zaliczany jest do grupy pierwszej).
Dyktando odbędzie się w dużej sali Wronieckiego Ośrodka Kultury (ul. Poznańska 59 we Wronkach), a poprowadzone zostanie przez dziennikarza Radia Eska Poznań Macieja Narożnego oraz aktora Teatru Nowego w Poznaniu Pawła Binkowskiego.
Do udziału w tym wydarzeniu zostały zaproszone również szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu gminy Wronki.
Uczestnicy z najwyższymi wynikami otrzymają nagrody rzeczowe.
Na prośbę organizatorów uruchamiamy zapisy na to wydarzenie, które będą przyjmowane do środy 14 października do godziny 14.00. W trakcie zapisów każdy uczestnik powinien wypełnić wszystkie rubryki, natomiast wyświetlone zostaną tylko informacje o imieniu i nazwisku oraz miejscowości, z której dana osoba pochodzi. Pozostałe będą dostępne tylko dla organizatorów.
Zapisanie się na to wydarzenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższego oświadczenia:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) dla celów realizacji projektu Dyktando Wronieckie 2015 r.”

Zgłoszenia