Logo Akademii Aktywności Senioralnej. Para seniorów przy stoliku

I nabór wniosków w Konkursie Akademia Aktywności Senioralnej 2022

wpis w: NGO | 0

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”

wspólnie z Fundacją Inicjatyw Społecznych It’s Up To You

realizują na terenie Miasta Poznania projekt pn. „Akademia Aktywności Senioralnej 2022”

finansowany z budżetu Miasta Poznania.

 

W ramach realizowanego zadania dnia 1.08.2022 r. o godz. 15.00 ogłaszamy I nabór wniosków w Konkursie Mikrograntów na projekty zwiększające liczbę oraz różnorodność działań w zakresie:

 • realizacji lokalnych inicjatyw międzypokoleniowych oraz integrujących i aktywizujących środowiska senioralne,
 • wspierania działań wynikających z potrzeb danej społeczności,
 • wspierania współdziałania mieszkańców, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wspierania aktywności społecznej Seniorek i Seniorów (osób w wieku 60 lat i powyżej), poprzez umożliwienie realizacji działań Grupom Nieformalnym (co najmniej 3 osoby w wieku 60 lat i więcej) Seniorek i Seniorów mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora),
 • promocji inicjatyw senioralnych i międzypokoleniowych.

W Konkursie mogą wziąć udział Grupy Nieformalne (co najmniej 3 osoby w wieku 60 lat i więcej) Seniorek i Seniorów mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora) pod obligatoryjnym patronatem Operatora – Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2022 roku  wynosi 150 000 zł.

W Konkursie zostanie wybranych min. 75 najlepszych inicjatyw, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 2 000 zł.

Konkurs Mikrograntów w 2022 roku zakłada ogłoszenie trzech naborów wniosków:

 • I nabór – na realizację inicjatyw w miesiącu sierpniu i wrześniu 2022 r., przeznaczonych zostanie 70 000 zł, tj. 35 mikrograntów do 2 000 zł każdy,
  • inicjatywy w I naborze będą mogły być realizowane od 15.08.2022 r. do 30.09.2022 r.
 • II nabór – na realizację inicjatyw w miesiącu październik 2022 r., przeznaczonych zostanie 40 000 zł, tj. 20 mikrograntów do 2 000 zł każdy,
  • Inicjatywy w II naborze będą mogły być realizowane od 1.10.2022 r. do 31.10.2022 r.
 • III nabór – na realizację inicjatyw w miesiącu listopadzie i grudniu 2022 r., przeznaczonych zostanie 40 000 zł, tj. 20 mikrograntów do 2 000 zł każdy.
  • Inicjatywy w III naborze będą mogły być realizowane od 15.11.2022 r. do 15.12.2022 r.

Więcej informacji na temat Konkursu Mikrograntów Akademia Aktywności Senioralnej 2022 znajduje się TUTAJ