Dzień dla NGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu!

wpis w: NGO | 0

Drzwi Otwarte Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla organizacji pozarządowych (dotacje ze środków własnych oraz funduszy unijnych na 2016 rok)

Spotkanie informacyjne dot. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016

Rozstrzygnięcie konkursu „Barwy Wolontariatu”

Targi Szkolnych Kół Wolontariatu

Kampania „Dobry Testament”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Województwa Wielkopolskiego
3 grudnia 2015 roku do udziału w
Drzwiach Otwartych Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla organizacji pozarządowych, które po raz pierwszy odbędą się nowej siedzibie Urzędu przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.

Na początek, wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty na spotkanie informacyjne dot. Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016. Spotkanie odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, rejestracja rozpoczyna się o godzinie 9:00, a od godz. 9:15 rozpocznie się prezentacja kampanii „Dobry Testament”.

Równolegle w znajdującej się obok Sali Posiedzeń I od godziny 10:10 nastąpi otwarcie Targów Szkolnych Kół Wolontariatu oraz konferencja dotycząca tego tematu. Stoiska Szkolnych Kół Wolontariatu znajdą się na I piętrze siedziby Urzędu, gdzie odbywać się będą również Drzwi Otwarte, w ramach których poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Wojewódzki Urząd Pracy będą informować o możliwościach współpracy finansowej i niefinansowej w 2016 r. –
w ramach Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2016
oraz w ramach funduszy europejskich.

W Sali Sesyjnej bezpośrednio po spotkaniu dot. FIO 2016 odbędzie się Wielkopolska Gala ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu„, podczas której uhonorowani zostaną aktywni w Wielkopolsce wolontariusze.

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Województwa Wielkopolskiego do przesyłania swoich zgłoszeń do środy 2 grudnia, godz. 12:00 na adres mailowy: pozytek@umww.pl. W treści wiadomości należy podać nazwę organizacji, osoby, które będą ją reprezentować oraz kontaktowy adres mailowy. Tytuł maila: [nazwa organizacji] – zgłoszenie na Drzwi Otwarte 2015.

Dzien_NGO_i_wolontariatu_w_SWW_2015_-_agenda

Serdecznie zapraszamy!