Dziękujemy za udział w konsultacjach.

wpis w: Sieć | 0

Właśnie zakończyliśmy konsultacje statutu tworzonej przez nas sieci Działamy Razem. Dziękujemy wszystkim za udział w badaniu!