maj 2012 607Działamy Razem 3 jest to kontynuacja dwóch przedsięwzięć o podobnej nazwie, realizowanych od 2008 roku. Nasz projekt ma przede wszystkim wspierać organizacje pozarządowe w ich działaniach na terenach, na których funkcjonują. Jakiej pomocy oczekują ich członkowie? Przede wszystkim chodzi o poszerzanie wiedzy merytorycznej w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność organizacji, zarządzania, budowania i delegowania zadań w zespole, angażowania do pracy i tworzenia relacji z wolontariuszami. Ponadto istotne są zagadnienia związane ze współpracą z mediami, promocją w Internecie i diagnozą lokalną. Wszystkie te umiejętności beneficjenci projektu zdobędą podczas poświęconemu owym zagadnieniom cyklowi szkoleń. Poza tym chodzi o wzmacnianie i kształtowanie ról liderów wśród uczestników projektu. Do tego realizacji tego celu przewidziany jest blok szkoleń poświęcony rozwojowi kompetencji osobistych – asertywności, autoprezentacji, emisji głosu, sposobom radzenia sobie ze stresem. Szczególnie przydatne okazują się też szkolenia komputerowe – na trzech poziomach zaawansowania, obejmujące zagadnienia od włączania komputera i obsługi myszki, aż po tworzenie i administrowanie stron internetowych. Mamy nadzieję, że wszystkie te nowo zdobyte zdobyte umiejętności ułatwią naszym uczestnikom codzienną pracę na łonie swoich organizacji, pozwolą stać się prawdziwymi liderami i osiągać osobiste sukcesy.

Oprócz tego w ramach projektu Działamy Razem 3 każdej zgłoszonej organizacji przysługuje możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa i usług – marketingowych, prawnych i księgowych. W ramach marketingu nasze NGO-sy będą mogły stworzyć swoje logo, nakręcić film o swojej działalności lub poznać inne metody promocji. Nasi prawnicy pomogą uporać się z zawiłościami statutów organizacji, szczególnie w kontekście starań o zyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Księgowy zaś pomoże oczywiście zrobić porządek w dokumentacji wszystkim skarbnikom stowarzyszeń i fundacji.

Szczególnie dogodnym momentem do promocji naszych organizacji będą Targi Organizacji Pozarządowych – organizowane przez nas w kilku miejscach Wielkopolski w letnich miesiącach lat 2012-2014. Zostaną zorganizowane przy wsparciu i inicjatywie uczestników w ich okolicach, będą wspaniałą okazją do zapoznania mieszkańców z działalnością III sektora w ich regionie, pochwalenia się swoją pracą i osiągnięciami.

A wszystko to, by wzmocnić potencjał III sektora w Wielkopolsce!

Kim jesteśmy?

W sumie do projektu Działamy Razem 3 zgłosiło się póki co 75 stowarzyszeń, fundacji i towarzystw. Organizacje przystępujące do projektu Działamy Razem 3 rekrutują się z całego terenu Wielkopolski – zarówno małych wiosek, jak i z większych miejscowości, aż po Poznań, którego mieszkańcy po raz pierwszy mogą uczestniczyć w projekcie. Zakres działalności instytucji uczestniczących w projekcie jest bardzo szeroki. Mamy jednostki zajmujące się promocją zdrowia i walką z chorobami – cukrzycą, stwardnieniem rozsianym, chorobami onkologicznymi, białaczką. Mamy organizacje pomocy dzieciom – niepełnosprawnym, z rodzin dysfunkcyjnych, stowarzyszenia pomocy rodzinie. Są też koła wspierające rozwój swojego środowiska lokalnego, zarówno w zakresie kulturalnym i społecznym. Mamy też organizacje stricte zajmujące się sztuką, wymianą kulturową i współpracą gmin z zagranicą.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Instytut Zachodn.