Comiesięczne szkolenia, doradztwo, coaching, targi organizacji pozarządowych – projekt Działamy Razem 3 świadczył kompleksowe wsparcie NGOsów z całej Wielkopolski. W ramach projektu Działamy Razem 3 co miesiąc organizowane były wyjazdowe szkolenia dla liderów i przedstawicieli wielkopolskich NGO. W roku 2014 organizowana była już trzecia edycja szkoleń. Szkolenia w ramach projektu odbywały się w Zamku Rokosowo [www.rokosowo.pl].

Na każdym zjeździe odbywały się trzy zróżnicowane tematycznie warsztaty prowadzone przez licznych specjalistów. W 2014 roku zaplanowano realizację m.in. zajęć poświęconych profesjonalnej organizacji obozów i innych form wypoczynku letniego oraz Questingu [rodzaj gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i tworzeniu nieoznakowanych szlaków. Zorganizowane zostały także zajęcia z pierwszej pomocy czy obsługi komputera i Internetu (dla grup niezaawansowanych i zaawansowanych).

Dodatkowo III edycję szkoleń Działamy Razem 3 uświetniło szkolenie prowadzone przez Jacka Rozenka – znanego aktora, trenera kompetencji miękkich i coacha uznanego w świecie biznesu i NGO. Przedstawiciele wielkopolskich NGO mogli także uczestniczyć w zajęciach poświęconych fundraisingowi, gdzie dowiedzieli się jak można pozyskiwać fundusze na działalność. Jest to istotne z punktu widzenia tych organizacji, które chcą uniezależnić się od dotacji zewnętrznych. Poza tym przez cały rok odbywały się będą szkolenia kompetencji miękkich, z zakresu prawa dla NGO, dotyczące marketingu w organizacji pozarządowej, a także autoprezentacji. Przez cały czas trwania projektu uczestnicy mogli zgłaszać indywidualne zapotrzebowanie na usługi – prawne, finansowe i marketingowe. Mogli korzystać z coachingu grupowego w swojej organizacji.

W ramach projektu odbły się także Targi Organizacji Pozarządowych. Jedne z nich odbyły się w parku Rokosowskiego Zamku przy okazji corocznej imprezy „Konie i Powozy w Rokosowie” w dniach 7-8 czerwca 2014 r. Podobne targi odbyły się również w Kórniku, Ostrorogu i Skulsku.

 

Harmonogram szkoleń III edycji Działamy Razem 3 – Harmonogram