Bez tytułuMałgorzata Sokołowska

Radca prawy od 2011 r. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni od 2012 roku, prowadząc doradztwo prawne i szkolenia dla organizacji pozarządowych, w szczególności z zakresu spraw rejestrowych, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, pożytku publicznego. Bierze udział w budowaniu Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Działamy Razem. Wspomaga organizacje w tworzeniu Regulaminu Sieci i innych wymaganych dokumentów.

Zachęcamy wszystkie chętne organizacje do korzystania z doradztwa prawnego w projekcie. Spotkania odbywają się w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 26/1 albo w Kancelarii przy ul. Wyspiańskiego 16/4. Kontakt mailowy: m.sokolowska@kancelaria-ms.com bądź telefoniczny: 796686123.