Dni Seniora w Krobi

wpis w: NGO | 0

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi, który jest członkiem Sieci „działamy Razem”, zaprasza na dni Seniora.

Odbywać się one będą w terminie 20-29.11.2016 r. W programie przewidziano szereg wydarzeń i atrakcji.

Jedną z inicjatyw, którą seniorzy zrealizują w te dni, jest akcja „Pudełko Życia”. Inicjatywa ta zrealizowana będzie dzięki projektowi FIO „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz współpracy lokalnej”. 

Pudełko życia ma na celu ułatwienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Pomoże w sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, strażacy muszą szybko reagować, a brak kontaktu z człowiekiem będącym np. po wylewie czy udarze może dramatycznie opóźnić akcję.

rojekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o pacjencie w jednym miejscu. W pudełkach znajdą się w ważne dane – telefony do osób najbliższych, informacje o chorobach, uczuleniach, przyjmowanych lekach oraz o tym, kto zajmie się zwierzętami pod nieobecność chorego gospodarza.

„Pudełko życia” powinno znajdować się w lodówce – najlepiej na drzwiach lodówki. Ułatwi to zespołowi ratowniczemu odszukanie informacji. Lodówkę należy oznakować taką samą naklejką, jaka znajduje się na Pudełku życia. 

14650267_1242244649172461_8528304644453248959_n