Centrum Dla Rodziny

Decyzja ekspertów oceniających

wpis w: NGO | 0

Decyzją ekspertów oceniających zostały wybrane do dofinansowania ostatnie dwa wnioski na realizację projektów w Konkursie Centrum Dla Rodziny.

Tym samym nabór wniosków został zakończony.

Wyniki Konkursu Centrum Dla Rodziny

Regulamin Konkursu przewidywał dofinansowanie 147 wniosków w tym 30% dla grup nieformalnych. Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 149 wniosków w tym 102 wnioski organizacji pozarządowych i 47 wniosków grup nieformalnych.

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie konkursem i życzymy powodzenia w realizacji projektów.

 

Konkurs Centrum Dla Rodziny jest współfinansowany ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich