darmowe szkolenie dla stowarzyszeń i instytucji

wpis w: NGO | 0

Kępno – „Laboratorium działań w przestrzeni”. Bezpłatne szkolenie dla organizacji i instytucji pracujących                      z młodzieżą.

Stowarzyszenie Kulturalne EURO- ART w Kępnie zaprasza na szkolenie, które będzie zawierało podstawy do zrealizowania działań okołoteatralnych w przestrzeni swojej miejscowości. Szkolenie jest adresowane do organizacji i instytucji z miejscowości do 20 tys. mieszkańców kierujących swoje działania do młodzieży. Uczestnicy będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe i merytoryczne realizowanych przez siebie projektów.

Projekt adresowany jest do:

organizacji i instytucji (szkół, bibliotek, domów kultury) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców z terenu całej Polski kierujących swoje działania do młodzieży.

Uczestnicy szkolenia pokrywają jedynie koszty dojazdu.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w 2 terminach : 06-07 czerwca (poniedziałek,wtorek)                             i 11-12 czerwca (sobota,niedziela) – 20 osób z 10 organizacji w każdym terminie.

Program szkolenia:

 1 dzień

9:00 – 9:30 – część wprowadzająca

9:30 – 11:00 – przestrzeń dla młodzieży – kogo zaprosić do działania, jak budować grupę i co zyskają młodzi

11:00 – 11:30 – przerwa kawowa

11:30 – 14:30 – warsztaty teatralne – “Gram. Gram ciałem. Gram głosem.” – dr Marek Chojnacki i Jan Chojnacki

14:30 – 16:00 – przerwa obiadowa

16:00 – 17:00 – flash mob, happening, gry teatralne w przestrzeni – jakie działania artystyczne wykorzystać? czego potrzeba by je zrealizować? jakie warsztaty zaproponować?

 

2 dzień

9:00 – 10:00 – zagrożenia projektu, narzędzia ewaluacji i metody promocji

10:00 – 11:00 – inspiracje do działań – prezentacja najciekawszych współczesnych realizacji działań artystycznych

11:00 – 11:30 – przerwa kawowa

11:30 – 13:00 – „Odpowiedź na hasło” – warsztaty przygotowujące do wydarzenia                                     w przestrzeni

13:00 – 15:00 – promocja działań, wspólny piknik i podsumowanie warsztatu

15:00 – 16:00 – indywidualne konsultacje z uczestnikami

Po zakończeniu szkoleń organizacje, które podejmą decyzję o realizacji działań metodą projektu modelowego będą się mogły ubiegać o otrzymanie merytorycznego i finansowego wsparcia od Stowarzyszenia Kulturalnego EURO-ART, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Wsparcie takie otrzymają dwie organizacje. Współpraca opierać się będzie na:

 • konsultacjach telefonicznych i przy pomocy IT;
 • 2 wizytach studyjnych w miejscowościach, na terenie których działają organizacje;
 • wsparciu finansowym w kwocie 2000 zł dla każdej organizacji.

Pozostali uczestnicy szkolenia również mogą korzystać z zaproponowanej na szkoleniu metody, realizując projekt w całości, bądź wykorzystując tylko niektóre jego elementy. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w szkoleniu.

Termin zgłoszenia na szkolenie – do 15 maja 2016 r.

UWAGA

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy stowarzyszenieeuroart@gmail.com wypełniając krótki formularz dołączony do zaproszenia

(o zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń)

Szczegółowych informacji o projekcie udzielamy telefonicznie (693 464 721 lub 505 604 017) lub mailowo (stowarzyszenieeuroart@gmail.com)

Projekt finansowany jest ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse 2015 – Projekty Modelowe-Replikacje

Więcej informacji również na stronie Biblioteki w Kępnie: http://www.bibliotekakepno.pl/www_od2014/2016_EA_1.html

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Laboratorium działań w przestrzeni”

Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART

 

 1. Nazwa organizacji/instytucji:
 1. Miejscowość:
 1. Opisz krótko dotychczasowe doświadczenia w pracy z młodzieżą

(max. 1000 znaków – pół strony):

 1. Opisz dotychczasowe działania, w które organizacja się angażowała

(max. 1000 znaków – pół strony):

 1. Dane kontaktowe osób chcących wziąć udział w szkoleniu

(imię, nazwisko, telefon, mail)

Pierwsza osoba

Imię, nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Mail:

Druga osoba

Imię, nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Mail:

 1. Preferowana data szkolenia (proszę zaznaczyć odpowiadający Państwu termin):

– 06-07 czerwca 2016 r. (poniedziałek, wtorek)

– 11-12 czerwca 2016 r. (sobota, niedziela)

 1. Rodzaj wyżywienia:

Pierwsza osoba

– mięsne

– wegetariańskie

Druga osoba

– mięsne

– wegetariańskie

 1. Czy są Państwo zainteresowani możliwością noclegu?