Logo Akademii Aktywności Senioralnej. Para seniorów przy stoliku

Czas Seniora w Poznaniu

wpis w: Inne, NGO | 0
Czas Seniora w Poznaniu
II połowa roku 2022, to czas inicjowania i realizacji wartościowych działań podejmowanych na rzecz osób starszych i z osobami starszymi.
Projekt pn. „Akademia Aktywności Senioralnej 2022” finansowany z budżetu Miasta Poznania to projekt wsparcia grup nieformalnych (co najmniej 3 osób w wieku 60 lat i więcej) Seniorek i Seniorów mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora) pod obligatoryjnym patronatem Operatora. To kontynuacja projektu zapoczątkowanego w 2021 roku.
Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych “Działamy Razem” i Fundacji It’s Up To You jako Operatorom konkursu, szczególnie zależy na dostrzeżeniu i rozpropagowaniu działań, które służą budowaniu poczucia sprawczości i takich, które będą przyjazne Seniorom.
Zaproszenie do aplikowania w konkursie „Akademia Aktywności Senioralnej 2022” adresowane jest do osób w wieku 60 lat i więcej) Seniorek i Seniorów mieszkających w Poznaniu. Informacje o konkursie przekazujemy do organizacji społecznych pracujących z i dla Seniorów, instytucji publicznych, pracowników MOPR i różnych grup nieformalnych w wieku 60 lat i więcej. Czyli do tych, którzy podejmują inicjatywy służące aktywizacji i integracji osób starszych, tworzących sprzyjającą im przestrzeń publiczną, wzmacniających kondycję zdrowotną i aktywność ruchową, jak również zapobiegających marginalizacji czy wykluczeniu. Plon konkursu jest bardzo ambitny.
Na ten rok zaplanowano AŻ 3 nabory, które realizowane będą średnio co 2 miesiące. Na bieżąco trwa praca z seniorami i konsultowanie ich pomysłów.
Sami jesteśmy ciekawi jakie działania będą realizowane? Zakładamy, że tak jak w 2021 r., będą bardzo różne. Ciekawią nas efekty i zaangażowanie tej grupy wiekowej w ich realizację.
Jedno jest pewne “Akademia Aktywności Senioralnej 2022” wywoła głębokie poruszenie na poznańskim rynku oferty dla osób starszych.