Centrum Inicjatyw Lokalnych

wpis w: NGO, Sieć | 0


Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że otrzymaliśmy do realizacji projekt finansowany ze środków Miasta Poznania. „Działamy Razem – grant na dobry poznański start” to projekt, który Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni.

W ramach projektu utworzyliśmy Centrum Inicjatyw Lokalnych, które realizować będzie zadania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego.

Bezpośrednimi odbiorcami działań projektowych są organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe, które chcą realizować zadania na rzecz mieszkańców Poznania – dzielnice Wilda, Świerczewo, Zielony Dębiec.
Środki z mikrograntu, które otrzyma organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna będą musiały być przeznaczone na działania, które będą zmierzały do osiągnięcia celu głównego konkursu, czyli przełożą się na wzrost aktywności obywatelskiej w Poznaniu, pozwolą obywatelom czuć realny wpływ na rozwiązywanie konkretnych problemów na swoim terenie, dadzą im możliwość zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej M. Poznań, będą się mieściły się w sferze pożytku publicznego zgodnie z art. 4 UDPPW.

Konkurs będzie zakładał udzielenie co najmniej 15 (słownie: piętnastu) mikrodotacji na realizację projektów, w maksymalnej kwocie 5 000 zł każdy.

Więcej informacji już wkrótce na www.dzialamyrazem.pl ale już dziś prosimy o przekazywanie informacji osobom/ podmiotom z w/w osiedli [Wilda, Świerczewo, Zielony Dębiec]. Wkrótce ogłosimy konkurs i rozpoczniemy zbieranie Państwa ofert.

Jeśli już dziś masz pomysł na projekt to śledź stronę www.dzialamyrazem.pl i prześlij do nas maila kontaktowego na adres: ngo@dzialamyrazem.pl – zostanie on dodany do naszego newslettera

ZAPRASZAMY

WIELKOPOLSKA SIEC ORGANIZACJI POZARZADOWYCH „DZIAŁAMY RAZEM”

www.dzialamyrazem.pl, tel. 696-565-116, e-mail: ngo@dzialamyrazem.pl