Centrum Dla Rodziny

Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie Dorośli – Dzieciom realizują na terenie całego kraju projekt finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. „Centrum Dla Rodziny”, w ramach którego zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do udziału w Konkursie Mikrodotacji i składania ofert na realizację Mikrograntów w zakresie aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

Maksymalna wartość mikrograntu to 5 000 zł, które będzie można przeznaczyć na realizację swoich pomysłów.

Głównym założeniem projektu jest zachęcenie lokalnych organizacji i mieszkańców do działań dla dobra wspólnego w obszarze rodziny, rodzicielstwa i macierzyństwa.

Projekt jest realizowany od 1 lutego do 31 grudnia 2017 roku, a aplikowanie o Mikrogranty będzie możliwe od 15 marca 2017 r. Nabór Mikrograntów odbywać się będzie za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl. Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty zostaną opublikowane w dniu ogłoszenia naboru.
Ubiegający się o wsparcie w ramach Konkursu Mikrodotacji będą mogli liczyć na doradztwo ekspertów tak w trakcie składania wniosku, jak i później w trakcie realizacji zadania oraz jego rozliczania. Do dyspozycji będzie także infolinia obsługiwana w każdy wtorek w godzinach 8.00-11.00 oraz czwartek 12.00-15.00.

Ponadto zachęcamy do korzystania z kontaktu mailowego pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl.

Szczegółowe informacje będzie można znaleźć od 15 marca 2017 roku na stronie internetowej www.dzialamyrazem.pl.

Nabór rozpoczyna się 15 marca 2017 r.