Infografika dotycząca konstruktywnych cech wniosku w konkursie CDR2

Cechy konstruktywnych projektów – projekt CDR2

wpis w: NGO | 0

Mikrogranty składane przez oferentów w ramach projektu regrantingowego „Centrum dla Rodziny 2“ zgodnie z założeniami będą wspierać działania lokalne, które skierowane są do rodzin i będą realizowane wspólnie z rodzinami. Czego będziemy oczekiwać od Państwa pomysłów? Przede wszystkim takich projektów, które w jak największym stopniu angażują odbiorców i spełniają wymagania merytoryczne. Aby pomóc Państwu w przygotowaniu projektów przygotowaliśmy materiał pomocniczy – Cechy konstruktywnych projektów wspierających rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo.
Poniżej wymieniamy najważniejsze cechy, które mogą być inspiracją do tworzenia projektów wspierających rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo.
KONSTRUKTYWNE BĘDĄ TAKIE PROJEKTY, KTÓRE:

 • wzmacniają więzi rodzinne,
 • integrują rodzinę ze środowiskiem lokalnym, ze społecznością lokalną,
  • wspierają rodzinę w wychowywaniu dzieci, we wprowadzaniu w świat wartości takich jak odpowiedzialność, szacunek, uczciwość, miłość, zdrowie, stawianie granic,
 • wprowadzają innowacyjne metody spędzania czasu wolnego z rodziną,
 • wspierają macierzyństwo – przygotowują rodziny do bycia rodzicami,
 • upowszechniają nowoczesne metody opieki nad dzieckiem,
 • rozwijają umiejętności w zakresie wspierania rozwoju dzieci (od tworzenia kreatywnych zabawek po kreowanie rozwojowej przestrzeni do zabaw stymulujących rozwój dzieci),
 • służą wymianie doświadczeń i tworzeniu grup dyskusyjnych, samorozwojowych,
 • wzmacniają rodzinę w realizacji założonych celów (np. coaching, tutoring rodzicielski),
 • wzmacniają więzi międzypokoleniowe w rodzinie,
 • wzmacniają rodzinę w kryzysowych sytuacjach,
 • tworzą przestrzeń publiczną sprzyjającą rodzinie,
 • promują wartości rodzinne w środowisku lokalnym,
 • wspierają rodziny dotknięte niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą.

Cechy konstruktywnych wniosków