Konkurs Centrum Dla Rodziny 2

wpis w: NGO | 0

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni realizując na terenie całego kraju projekt „Centrum Dla Rodziny 2” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ogłaszają Konkurs na realizację … Continued

Co należy wiedzieć o konkursie Centrum Dla Rodziny 2

wpis w: NGO | 0

Już 28 lutego o godz.12.00 startujemy z naborem wniosków w ramach konkursu “Centrum dla Rodziny 2”. Na “rynku” dotacji nasz konkurs regrantingowy jest jednym z wielu ale to nie oznacza, że jest taki sam jak konkursy innych Operatorów. Aby otrzymać … Continued

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w konkursie CDR2?

wpis w: NGO | 0

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE czyli wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o … Continued

Nabór wniosków – Centrum Dla Rodziny 2

wpis w: NGO | 0

Uwaga! 28 lutego 2020 roku o godz. 12.00 rusza nabór wniosków w ramach projektu regrantingowego „Centrum dla Rodziny 2”. 😃 Nabór będzie realizowany w trybie ciągłym, do wyczerpania puli dostępnych środków. Zapraszamy do śledzenia naszej strony, na której zamieszczać będziemy najważniejsze … Continued

Cechy konstruktywnych projektów – projekt CDR2

wpis w: NGO | 0

Mikrogranty składane przez oferentów w ramach projektu regrantingowego „Centrum dla Rodziny 2“ zgodnie z założeniami będą wspierać działania lokalne, które skierowane są do rodzin i będą realizowane wspólnie z rodzinami. Czego będziemy oczekiwać od Państwa pomysłów? Przede wszystkim takich projektów, … Continued

Rodzina – projekt Centrum Dla Rodziny 2

wpis w: NGO | 0

Projekt „Centrum dla Rodziny 2” zakłada realizację projektów skierowanych na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych wokół tematów związanych ze wspieraniem rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Słowem kluczowym projektu jest RODZINA. Jaka jest więc definicja słowa RODZINA? Wg definicji Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego … Continued

Szkolenie z nowych wzorów ofert

wpis w: NGO | 0

  Szanowni Państwo! Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2019 serdecznie zaprasza na spotkanie warsztatowo-szkoleniowe na temat nowych wzorów ofert wniosków. Spotkanie poprowadzi Bartosz Antoniewicz – pracownik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania. Spotkanie odbędzie się już 2.12.2019 r. o godz. 17:00 … Continued

Nabór wniosków zakończony!

wpis w: NGO | 0

W związku z wyczerpaniem się środków przeznaczonych na mikrogranty w Konkursie Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2019, nabór wniosków zostaje zakończony! Dziękujemy wszystkim Realizatorom za wspaniałą współpracę!

Zmiana godzin Biura CIL – Regrantingowe 2019

wpis w: NGO | 0

UWAGA! Ze względu na konieczność dostosowania godzin otwarcia Biura CIL – Regrantingowe 2019 do godzin funkcjonowania Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu