grafika SOS homini

Bezpieczny Wolontariat we Wronkach, przy wykorzystaniu aplikacji „SOS homini”!

wpis w: Inne, NGO, Sieć | 0

FeminaOd listopada 2019 roku do kwietnia 2020 roku, fundacja „Femina Project”, wdrażała i testowała w gminie Wronki, aplikację SOS homini, która powstała dzięki współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Homini z Międzychodu z ROPS i PCSS w Poznaniu, jako innowacja społeczna dla osób potrzebujących wsparcia

W systemie „pomocowym” działającym we Wronkach, jest zarejestrowanych 10 osób zależnych i 21 wolontariuszy. Zaletami programu, jest, to że rejestracja w aplikacji jest bezpłatna i realizacja przez Wolontariuszy potrzeb, zgłoszonych przez Osoby Zależne za pośrednictwem aplikacji, jest również bezpłatna. W tej chwili aplikacja działa na urządzeniach z systemem Android. Równolegle z Wronkami (fundacja „Femina Project” www.feminaproject.pl), aplikacja została wdrożona w Pleszewie, przez Fundację Animacja i w Międzychodzie, przez Stowarzyszenie „Homini” (twórcę innowacji społecznej, która jest aplikacja SOS homini).

Od marca br. w sytuacji związanej z epidemią, zastanawialiśmy się, w szerokim gronie podmiotów zaangażowanych w rozwój i popularyzację SOS homini, jak przy wykorzystaniu aplikacji pomóc osobom, które są w grupie podwyższonego ryzyka, nie narażając zdrowia Wolontariuszy. Ale też, jak zadbać o względy bezpieczeństwa jednych i drugich i zachować wiarygodność wobec stosowanego systemu. W ramach wdrażania we Wronkach, wykonano projekty identyfikatorów dla zarejestrowanych wolontariuszy, które uwiarygodniają status wolontariuszy, wobec osób potrzebujących pomocy. Wszystkie osoby zaangażowane w proces wdrażania, zostały zweryfikowane przez Administratora, fundacje „Femina Project” we Wronkach.

W II i III etapie wdrożenia, we Wronkach, tj. w pierwszym kwartale bieżącego roku, monitorowano sprawność systemu i zgłaszano występujące podczas użytkowania błędy do twórcy (pomysłodawcy) aplikacji Pana Marcina Górniaka ze Stowarzyszenia SOS Homini z Międzychodu. W lutym 2020 r., po weryfikacji i poprawie błędów, została przeinstalowana nowa wersja aplikacji u podopiecznych i wolontariuszy. W marcu br., podczas spotkania z wolontariuszami omówiono funkcjonowanie aplikacji, i wykonano sesję zdjęciową do legitymacji

Od 19 marca br. działa strona http://soshomini.org.pl/ , o czym informowaliśmy na funpage FB i stronie fundacji. Na stronie poświęconej aplikacji, znajdują się cenne informacje, o tym czym jest i jak działa SOS homini i w jakich miejscowościach została wdrożona. W zakładce http://soshomini.org.pl/#jak-zaczac, można znaleźć instrukcję, jak pobrać aplikację ze sklepu Google Play

Podczas procesu wdrażania w naszej gminie, przy pomocy aplikacji zostało zrealizowanych, ok. 100 działań. W tym 89 zgłoszeń, od podopiecznych zarejestrowanych w systemie, przy czym wolontariusze zrealizowali 94 potrzeby podopiecznych. Z analizy raportów, uzyskanych dzięki aplikacji (program posiada system statystyk), wynika, że część zgłoszeń nie została odnotowana bądź anulowana w systemie ze względu na problemy techniczne.

Testowaniu SOS homini towarzyszył projekt badawczy, realizowany przez dr Ryszarda Necela z Wydziału Socjologii UAM w Poznaniu, pn. „Koncepcja uniwersalnej metody badania otwartych innowacji społecznych”. W lutym 2020, odbyło się spotkanie zespołu i przygotowanie odpowiedzi na pytania oraz sugestie do opracowywanej przez UAM publikacji. Wyniki badań zostały ujęte w publikacji, którą można znaleźć na stronie  https://rops.poznan.pl/nasze-projekty/siec-dobrego-wsparcia-2/ i www.feminaproject.pl , a także na  funpagu FB fundacji.

Wdrożenie SOS homini, jako takie, dobiegło końca, jednak aplikacja działa nadal. Fundacja „Femina Project”, administruje systemem i poprzez prace Wolontariuszy odpowiada i realizuje potrzeby podopiecznych.

Czas pandemii, był dla nas wszystkich, trudnym okresem i nadal jest, tak na potrzebujących, jak i wolontariuszy. Musimy jednak pamiętać, że są wokół nas osoby, które regularnie, potrzebują wsparcia i ten cel, od początku istnienia fundacji „Femina Project” nam przyświeca. Dlatego chcemy kontynuować rozpoczęte działania.

Zapraszamy do kontaktu z nami, poprzez mail: feminaproject@onet.eu lub nasz FB https://www.facebook.com/femina.project, gdzie można zostawić wiadomość. Poszukujemy wolontariuszy oraz osób, które potrzebują pomocy w codziennych czynnościach, te potrzeby będą realizowane, przy wykorzystaniu aplikacji SOS homini.

Czym jest aplikacja

Aplikacja SOS homini służy do komunikacji między osobami zależnymi (lub ich opiekunami), a wolontariuszami, którzy gotowi są wykonywać proste usługi opiekuńcze. Innowacja ta powstała w odpowiedzi na trudności osób zależnych w wykonywaniu codziennych życiowych czynności np. rejestracja u lekarza, robienie zakupów, mycie okien, a także wobec trudności z poproszeniem o pomoc (brak wiedzy o tym kto może pomóc, wstyd przed poproszeniem). Z aplikacji SOS homini skorzystać mogą osoby zależne, wolontariusze, wszyscy potrzebujący i chcący pomagać. SOS homini może pomóc również organizacjom wspierające osoby zależne w życiu codziennym w zidentyfikowaniu potrzeb i dostosowaniu świadczonych usług. SOS homini to bardzo intuicyjna i łatwa w obsłudze aplikacja dostępna na telefony komórkowe z systemem Android. Dzięki możliwości personalizacji aplikacja dostosowuje się indywidualnie do użytkownika.

Jak przyłączyć inne obszary (miasta, gminy) i rozszerzyć działanie aplikacji

Aby system SOS homini mógł funkcjonować w określonej miejscowości, musi być administrowany przez wybraną miejscową organizację, która zajmie się rekrutacją i weryfikacją wolontariuszy i osób zależnych oraz ich szkoleniem. Każda organizacja, która podejmuje się wdrożenia tego systemu w swojej lokalizacji, jest nadzorowana i wspierana technicznie przez Stowarzyszenie „Homini” z Międzychodu, które pełni rolę super administratora na terenie całego kraju. Do wdrożenia sytemu SOS homini, Stowarzyszenie „Homini” udostępnia bezpłatnie całe Know How i materiały marketingowe.