Odbiorcy projektu – konkurs CDR2

wpis w: NGO | 0

Odbiorcy projektu – osoby, z którymi i dla których realizujemy projekt. Pozornie prosty temat, który jednak stanowi pewną trudność przy planowaniu projektowym, co szczególnie widać podczas konsultacji wniosków. Od czego należy zacząć aby poprawnie zdefiniować grupę odbiorców? Należy przede wszystkim … Continued

Opis sytuacji problemowej – konkurs CDR2

wpis w: NGO | 0

Opis sytuacji problemowej – najważniejszy punkt we wniosku, najwyżej punktowany a jednocześnie jest to obszar sprawiający najwięcej trudności Oferentom. Trzeba odpowiedzieć sobie: Co właściwie jest problemem w środowisku lokalnym? Co chcemy zmienić i dlaczego? Pierwszym zadaniem dla zespołu projektowego jest … Continued

Konkurs Centrum Dla Rodziny 2

wpis w: NGO | 0

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni realizując na terenie całego kraju projekt „Centrum Dla Rodziny 2” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ogłaszają Konkurs na realizację … Continued

Co należy wiedzieć o konkursie Centrum Dla Rodziny 2

wpis w: NGO | 0

Już 28 lutego o godz.12.00 startujemy z naborem wniosków w ramach konkursu “Centrum dla Rodziny 2”. Na “rynku” dotacji nasz konkurs regrantingowy jest jednym z wielu ale to nie oznacza, że jest taki sam jak konkursy innych Operatorów. Aby otrzymać … Continued

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w konkursie CDR2?

wpis w: NGO | 0

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE czyli wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o … Continued

Nabór wniosków – Centrum Dla Rodziny 2

wpis w: NGO | 0

Uwaga! 28 lutego 2020 roku o godz. 12.00 rusza nabór wniosków w ramach projektu regrantingowego „Centrum dla Rodziny 2”. 😃 Nabór będzie realizowany w trybie ciągłym, do wyczerpania puli dostępnych środków. Zapraszamy do śledzenia naszej strony, na której zamieszczać będziemy najważniejsze … Continued

Cechy konstruktywnych projektów – projekt CDR2

wpis w: NGO | 0

Mikrogranty składane przez oferentów w ramach projektu regrantingowego „Centrum dla Rodziny 2“ zgodnie z założeniami będą wspierać działania lokalne, które skierowane są do rodzin i będą realizowane wspólnie z rodzinami. Czego będziemy oczekiwać od Państwa pomysłów? Przede wszystkim takich projektów, … Continued