Samorząd Województwa/Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie wraz z Partnerami pragnie zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach specjalnie przygotowanych i skierowanych do przedstawicieli samorządów z Wielkopolski.
Szkolenia realizowane jest w formule czterech 2-dniowych zjazdów.
To w sumie 48 godzin szkoleniowych. Szkolenia dopasowane są tematycznie do Państwa potrzeb. Składa się ono z czterech modułów.

1. 13-14.03.2015 r. – 2 grupy

Wykorzystanie pakietu narzędzi chmurowych do współpracy z NGO [konieczne posiadanie własnego komputera podczas zajęć]

Wprowadzimy Was w świat narzędzi sieciowych usprawniających pracę grupową i komunikację. Nauczymy przechowywania, synchronizowania i udostępniania danych w chmurze a także tworzenia, udostępniania i edytowania dokumentów w czasie rzeczywistym we współpracy z innymi członkami zespołu. Ponadto pokażemy jak korzystać ze swoich danych za pośrednictwem telefonu komórkowego

2. 20-21.03.2015

grupa A. Szkolenie równościowe, antydyskryminacyjne

Ogólnym celem naszych warsztatów będzie rozwijanie indywidualnej wrażliwości antydyskryminacyjnej oraz nabycie podstawowych umiejętności uwzględniania perspektywy antydyskryminacyjnej w wypełnianiu zadań i misji samorządu. Uwspólnimy wiedzę na temat pojęć i zjawisk z obszaru przeciwdziałania dyskryminacji (np. kategoryzowanie, stereotypizacja, uprzedzenia, dyskryminacja/ dyskryminacja wielokrotna). Przyjrzymy się jak działa mechanizm dyskryminacji oraz jakie ma konsekwencje. Zidentyfikujemy własne możliwości wdrażania perspektywy antydyskryminacyjnej do swojej pracy. Spróbujemy wspólnie wypracować rekomendacje równościowe i antydyskryminacyjne do standardów działania w relacji administracja-organizacje pozarządowe.

 grupa B. Rola samorządu we współpracy z organizacjami pozarządowymi

Podczas szkolenia przedstawimy wybrane formy współpracy samorządu z organizacjami – współtworzenie dokumentów programowych, wzajemne informowanie się o kierunkach działań, konsultowanie dokumentów strategicznych (obligatoryjnie roczny program współpracy), powierzanie i zlecanie zadań publicznych. Wskażemy jakie mogą być pozafinansowe formy wspierania NGO. Omówimy rolę Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz partnerstwa projektowego. Ponadto omówimy zagadnienia związane z partycypacją obywatelską – role samorządu i organizacji pozarządowych w ramach konsultacji społecznych. Dlaczego warto angażować się w konsultacje społeczne?

 3. 10-11.04.2015

grupa A. Rola samorządu we współpracy z organizacjami pozarządowymi

Podczas szkolenia przedstawimy wybrane formy współpracy samorządu z organizacjami – współtworzenie dokumentów programowych, wzajemne informowanie się o kierunkach działań, konsultowanie dokumentów strategicznych (obligatoryjnie roczny program współpracy), powierzanie i zlecanie zadań publicznych. Wskażemy jakie mogą być pozafinansowe formy wspierania NGO. Omówimy rolę Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz partnerstwa projektowego. Ponadto omówimy zagadnienia związane z partycypacją obywatelską – role samorządu i organizacji pozarządowych w ramach konsultacji społecznych. Dlaczego warto angażować się w konsultacje społeczne?

grupa B. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Podczas szkolenia omówione zostaną uregulowania prawne umożliwiające włączanie aspektów społecznych do zamówień publicznych oraz wyjaśnienie wątpliwości związanych z ich praktycznym zastosowaniem na poszczególnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Chcemy wskazać możliwości, jakie stwarzają społeczne zamówienia publiczne, ale także zwrócić uwagę na konieczność uwzględniania aspektów społecznych w sposób przemyślany i świadomy, w połączeniu z innymi narzędziami kreowania skutecznej polityki społecznej. Chcemy wskazać, że społeczne zamówienia publiczne mogą być istotnym instrumentem integracji osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, zapewniają instytucjom zamawiającym narzędzia w promocji godnej pracy, zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zwiększaniu dostępności sfery publicznej dla wszystkich użytkowników.

4. 8-9.05.2015

grupa A. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Podczas szkolenia omówione zostaną uregulowania prawne umożliwiające włączanie aspektów społecznych do zamówień publicznych oraz wyjaśnienie wątpliwości związanych z ich praktycznym zastosowaniem na poszczególnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Chcemy wskazać możliwości, jakie stwarzają społeczne zamówienia publiczne, ale także zwrócić uwagę na konieczność uwzględniania aspektów społecznych w sposób przemyślany i świadomy, w połączeniu z innymi narzędziami kreowania skutecznej polityki społecznej. Chcemy wskazać, że społeczne zamówienia publiczne mogą być istotnym instrumentem integracji osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, zapewniają instytucjom zamawiającym narzędzia w promocji godnej pracy, zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zwiększaniu dostępności sfery publicznej dla wszystkich użytkowników.

grupa B. Szkolenie równościowe, antydyskryminacyjne

Ogólnym celem naszych warsztatów będzie rozwijanie indywidualnej wrażliwości antydyskryminacyjnej oraz nabycie podstawowych umiejętności uwzględniania perspektywy antydyskryminacyjnej w wypełnianiu zadań i misji samorządu. Uwspólnimy wiedzę na temat pojęć i zjawisk z obszaru przeciwdziałania dyskryminacji (np. kategoryzowanie, stereotypizacja, uprzedzenia, dyskryminacja/ dyskryminacja wielokrotna). Przyjrzymy się jak działa mechanizm dyskryminacji oraz jakie ma konsekwencje. Zidentyfikujemy własne możliwości wdrażania perspektywy antydyskryminacyjnej do swojej pracy. Spróbujemy wspólnie wypracować rekomendacje równościowe i antydyskryminacyjne do standardów działania w relacji administracja-organizacje pozarządowe.

Program szkolenia [pobierz]

W celu zapisania się na szkolenie należy: wypełnić formularz zgłoszeniowy dla osoby i dla JST i przesłać je do Organizatora drogą pocztową na adres: Rokosowo 1, 63-805 Łęka Mała / lub: mailowo na adres ngo@dzialamyrazem.pllub: faksem 65-573-33-04.

Formularz zgłoszeniowy dla osoby [pobierz]

Formularz zgłoszeniowy JST [pobierz]

Udział w szkoleniach jest darmowy.

Regulamin projektu [pobierz]

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy”.

To już kolejne przedsięwzięcie Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie, które realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni. Partnerami projektu są również Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego