Szkolenie z kreatywności

wpis w: NGO | 0

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do bezpłatnego udziału w wyjątkowym szkoleniu. 

Miejsce szkolenia: „Centrum Bukowska”,ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań.

Godziny: 14:00 – 19:00

Proponowane daty szkolenia:
27, 28 sierpnia, 22 października 2108 r. (do wyboru).

Odbiorcy: osoby z grup nieformalnych, grup samopomocowych i organizacji pozarządowych, przedstawiciele Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz lokalni liderzy, którzy zajmują się organizowaniem społeczności lokalnych, ich rozwojem oraz aktywizowaniem do podejmowania działań na rzecz ich samych.

Tematyka szkolenia: Trening Kreatywności Rozwój twórczego potencjału grupy pracującej na rzecz organizowania społeczności lokalnej to zadania tak samo aktualne jak inne funkcje zarządzania takie jak planowanie, organizowanie, kontrola czy motywowanie, jednak liderowi grupy nie jest łatwo wziąć odpowiedzialność za kreatywność współpracowników, bo powszechnie uznaje się, że kreatywność jest po stronie współpracownika. W tych zajęciach nauczymy się jak pobudzać kreatywność w zespole, jakich narzędzi użyć i jak stworzyć środowisko pracy sprzyjające kreatywności, która jest bardzo potrzebna podczas aktywizowania społeczności lokalnych.

Zapoznanie uczestników z:
• Metodologią treningu kreatywności.
• Sposobami twórczego wykorzystania poznanych metod w pracy.
• Zasadami twórczego myślenia.
• Rodzajami myślenia. Przećwiczenie umiejętności z:
• Dobierania metod do problemu, celu i możliwości grupy.
• Pobudzania potrzeby naprawiania jako elementu twórczej motywacji.
• Diagnozy stymulatorów i inhibitorów twórczości.
• Rozwijania zdolności abstrahowania, kojarzenia, myślenia dedukcyjnego, indukcyjnego i metaforycznego. Zmiana postawy:
• Uświadomienie sobie ilości, rodzajów i sposobów myślenia wymaganych do kreatywnego rozwiązywania problemów, poszukiwania ciekawych inspiracji w codziennej pracy przy organizowaniu społeczności lokalnej.
• Nastawienie na poszukiwanie i zachęcanie do rozwoju kreatywności w sobie i zespole.
• Dalszy rozwój i stosowanie poznanych technik wspierających kreatywność.

KORZYŚCI Uczestnik po zapoznaniu się z rodzajami myślenia będzie potrafił dobrać sposób działania do problemu oraz zastosować go w sposób prawidłowy dbając o zaangażowanie grupy oraz własne. Uzbrojenie w metody kreatywne pozwoli na lepsze bieżące funkcjonowanie w złożonym środowisku pracy wymagającym codziennego rozwiązywania problemów z jakimi spotykają się organizatorzy społeczności lokalnych. Nastawienie na poszukiwanie rozwiązań utrzymuje się przez dłuższy czas po szkoleniu, co sprzyja wykorzystaniu synergii grupy do szybszego rozwiązania zaległych spraw i wyjście na nowy poziom rozwoju zespołu.

Prowadzący szkolenie: Marcin Supranowicz MBA Absolwent Studiów Menedżerskich MBA i Pedagogiki Opiekuńczo-wychowawczej Uniwersytetu w Białymstoku. Studiował również psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim w programie MOST. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania Pearson-Edexcel. Ukończył Szkołę Trenerów Fundraisingu zgodną ze standardami European Fundraising Association. Uzyskał certyfikat Green Belt, IFSS Institute for Six Sigma. Obecnie jest w procesie certyfikacji coacha ICF.

By wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! Odbędą się tylko dwa szkolenia w terminach, na które będzie najwięcej zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

ZAPRASZAMY!