Szkolenia dla NGO!!!

wpis w: NGO | 0

Zapraszamy do udziału w projekcie „CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”
Projekt skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych w tym osób niepełnosprawnych, będących przedstawicielami NGO ( brak ograniczeń wiekowych).

Przez przedstawicieli NGO rozumie się :
– członków
– osoby zatrudnione na umowę o pracę/ umowy cywilno-prawne,
– wolontariuszy pracujących w fundacjach i stowarzyszeniach.
zamieszkujących na terenie całego kraju.

Oferujemy bezpłatne szkolenia o następującej tematyce:
– akt wewnętrzny (AW) w konstytucyjnym systemie źródeł prawa
– czynności prawne dokonywane w drodze AW
– forma AW
– podstawa prawna do stanowienia AW
– zakres stosowania zasad techniki prawodawczej

Prawo gospodarcze
-spółki osobowe a spółki kapitałowe
– zasady i cele zakładania spółek
– umowa spółki, akt założycielki, statut
-KRS
Prawo pracy
– poprawne zatrudnianie pracowników
– zasady wypowiadania umów o pracę
– zasady kontroli PIP
– zasady wydawania świadectw pracy
– urlop pracownika

Zajęcia weekendowe z prawnikiem, w łącznym wymiarze 64 h odbywać się będą w Kościanie.
Podczas szkoleń przewidziany jest catering oraz przerwy kawowe.
Dla UP, którzy zamieszkują o więcej niż 50km od miejsca szkolenia przewidziany jest bezpłatny nocleg.
Szkolenia zakończą się zewnętrznymi egzaminami certyfikującymi.

Więcej informacji Marzena Springer

Informacje tel. 502 740 280

Regulamin projektu_Człowiek-najlepsza inwestycja