Stowarzyszenie Jeżyczanie

wpis w: Sieć | 0

Stowarzyszenie Jeżyczanie to organizacja prowadząca Społeczny Dom Kultury – Dom Tramwajarza. Społeczny Dom Kultury finansowany jest ze środków własnych Stowarzyszenia, działa od chwili jego zasiedlenia, tj. od marca 2012 r., w obiekcie będącym własnością Miasta Poznania, przy ulicy Słowackiego 19/21.

MISJA DOMU TRAMWAJARZA

Dom Tramwajarza ma być platformą działań kulturalnych i społecznych na rzecz mieszkańców Jeżyc i miasta Poznania.

Ma być miejscem rodzenia się inicjatyw społecznych.

Chcemy współpracować z różnymi organizacjami pozarządowymi i Radą Osiedla Jeżyce, oraz z osobami prowadzącymi indywidualną działalność artystyczną.

Dom Tramwajarza ma być miejscem ogólnodostępnym dla spotkań mieszkańców.

Stowarzyszenie prowadzi:

  • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zadanie te jest realizowane w całości ze środków Miasta Poznania. – Integracja seniorów z Jeżyc i Poznania poprzez działania kulturalno – ruchowe prowadzone w Domu Tramwajarza.

 

Więcej informacji na: http://www.domtramwajarza.com/