Spotkanie IZ – Pamięć Kresowian i o Kresach

wpis w: NGO, Sieć | 0

Szanowni Państwo,

10 stycznia 2018 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Instytutu Zachodniego przy ulicy Mostowej 27a w Poznaniu odbędzie się wyjątkowe spotkanie w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. Tematem spotkania będzie Pamięć Kresowian i o Kresach w kontekście przemian pamięci na Ziemiach Zachodnich i Północnych

Osią spotkania będzie wystąpienie Małgorzaty Łukianow, asystentki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, dotyczące nie tylko problematyki autobiograficznej pamięci Kresowian na Ziemiach Zachodnich i Północnych, ale także pamięci o Kresach, kultywowanej przez lokalne instytucje w Żarach oraz w Kwidzynie. Pamięć kresowa posiada swoją dynamikę i obecnie nie ogranicza się tylko do wspomnień osób, które osiedliły się w regionie Powiśla oraz Dolnych Łużyc. Wystąpienie poświęcone będzie zaprezentowaniu wyników analiz dotyczących przemian pamięci – zarówno związanej ze świadkami historii, jak i kresowej postpamięci. Żary oraz Kwidzyn po drugiej wojnie światowej rozwijały się inaczej. Różnice, które są szczególnie istotne to odmienna struktura migracji oraz rozwój i instytucjonalizacja organizacji kresowych. W wystąpieniu autorka podejmie próbę wytyczenia wspólnych cech rozwoju, by ostrożnie wskazać wspólny mianownik działalności.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Sieć Ziem Zachodnich i Północnych funkcjonuje jako konsorcjum pięciu instytucji, których działalność skoncentrowana jest na tematyce zachodniej. Sieć realizuje postulat budowy Muzeum Ziem Zachodnich, mającego eksponować opowieść o fenomenie wieloaspektowej odbudowy tych ziem i uformowaniu nowego społeczeństwa wraz z ukazaniem znaczenia dorobku kulturowego w powojennej historii Polski.

http://www.szzip.pl

Małgorzata Łukianow – asystentka w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W swoich badaniach koncentruje się na problematyce okresu powojennego w Polsce, pamięci zbiorowej oraz społecznej konstrukcji czasu. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat narracji pamięci w regionach Powiśla oraz Dolnych Łużyc