Podczas realizacji projektu „Centrum Dla Rodziny 2” zostanie opracowana publikacja w wersji elektrnicznej z zakresu dobrych praktyk wykorzystywanych przez realizatorów projektów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach konkursu mikrograntów.

Publikacja jest w trakcie opracowywania