Mamy FIO!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, otrzymała do realizacji dwuletni projekt FIO.

Projekt „Działamy Razem wielkopolskie organizacje pozarządowe na rzecz współpracy lokalnej” realizowany będzie w latach 2016-2017.

Jest to projekt kompleksowego wsparcia lokalnych organizacji pozarządowych z terenów gmin wiejskich i miejsko wiejskich i miast województwa wielkopolskiego należących do sieci
organizacji pozarządowych „Działamy Razem”.

Poprzez warsztaty, doradztwo, superwizje realizowanych projektów chcemy zwiększyć kompetencje przedstawicieli 40 organizacji pozarządowych w zakresie działań na rzecz aktywizowania i rozwoju społeczności lokalnych. Ponadto projekt zmierza do wzmocnienia organizacji skupiającej lokalne organizacje.

Projekt przyczyni się do wzrostu aktywności organizacji a sprawnie działające organizacje będą skuteczniej aktywizowały i włączały społeczność lokalną budując trwały oparty na zaufaniu kapitał społeczny.

Więcej informacji o realizowanych działaniach już wkrótce na www.dzialamyrazem.pl