Aktualności: Sieć

Partnerstwa lokalne – zakończenie pracy zespołów

Dobiegły końca spotkania powołanych przez nasze Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zespołów Partnerów Lokalnych oraz Ekspertów Merytorycznych. Celem organizowanych spotkań były prace nad „Wieloletnimi programami rozwoju i współpracy dla partnerstw” opartych na sieci Działamy Razem. Członkowie grupy przedyskutowali procesy tworzenia i działania partnerstw lokalnych w sieci i poza nią, określając najbardziej istotne problemy i bariery oraz analizując cele, jakie potencjalnie mogą sobie stawiać. Ambicją zespołu było bowiem stworzenie narzędzi rzeczywiście przydatnych, mających praktyczny charakter. Osoby pracujące w zespołach roboczym miały rozległe doświadczenia zawodowe oraz praktykę w tworzeniu partnerstw lokalnych, więc połączenie tych kompetencji dawało szansę na wypracowanie zakładanych efektów.

Zapraszamy do lektury wywiadu z Małgorzatą Parus

Od sierpnia ubiegłego roku trwają prace nad powstaniem nowej sieci organizacji pozarządowych z Wielkopolski. Za kwestie formalne powołania sieci odpowiedzialny jest zespół roboczy złożony z przedstawicieli lokalnych NGO. Poniżej wywiad z Małgorzatą Parus, prawniczką wspomagającą prace zespołu roboczego i powstawanie sieci Działamy Razem. + więcej

Kolejne szkolenia za nami

W lutym odbyły się kolejne szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w Rokosowie. Nowością w projekcie były zajęcia poświęcone CSR oraz szkolenie antydyskryminacyjne. Oba warsztaty uświadamiają, jak ważne w życiu lokalnej społeczności są organizacje. Coraz częściej odchodzi się o myślenia o organizacji jako jedynie realizatorze swoich celów statutowych, a coraz częściej widzi się ją jako jednostkę współodpowiedzialną za lokalne środowisko. Stąd propozycja, aby NGO skupione w sieci poszerzały swoją wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz świadomość antydyskryminacyjną. Ogólnym celem tego ostatniego szkolenia było rozwijanie indywidualnej wrażliwości antydyskryminacyjnej oraz nabycie podstawowych umiejętności uwzględniania perspektywy równościowej w wypełnianiu zadań i misji organizacji pozarządowych. Uczestnicy wspólnie przyjrzeli się, jak działa mechanizm dyskryminacji oraz jakie ma konsekwencje. Zidentyfikowali własne możliwości wdrażania perspektywy antydyskryminacyjnej do swojej pracy. Podjęto także próbę wspólnego wypracowania rekomendacji równościowych i antydyskryminacyjnych do standardów działania w relacji administracja-organizacje pozarządowe.

W marcu w Rokosowie odbędą się szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej poświęcone obsłudze narzędzi Google Apps for work, oraz dla organizacji pozarządowych – crowfunding i impact investing, a także poświęcone roli samorządu we współpracy z organizacjami.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze szkoleń.

Zapraszamy na szkolenia dla przedstawicieli samorządów z Wielkopolski

Samorząd Województwa/Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie wraz z Partnerami pragnie zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach specjalnie przygotowanych i skierowanych do przedstawicieli samorządów z Wielkopolski.
Szkolenia realizowane jest w formule czterech 2-dniowych zjazdów.
To w sumie 48 godzin szkoleniowych. Szkolenia dopasowane są tematycznie do Państwa potrzeb. Składa się ono z czterech modułów.

Program szkolenia [pobierz]

 

W celu zapisania się na szkolenie należy: wypełnić formularz zgłoszeniowy dla osoby i dla JST i przesłać je do Organizatora drogą pocztową na adres: Rokosowo 1, 63-805 Łęka Mała / lub: mailowo na adres ngo@dzialamyrazem.pllub: faksem 65-573-33-04.

Formularz zgłoszeniowy dla osoby [pobierz]

Formularz zgłoszeniowy JST [pobierz]

Udział w szkoleniach jest darmowy.

Regulamin projektu [pobierz]

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy”.

To już kolejne przedsięwzięcie Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie, które realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni. Partnerami projektu są również Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego

Zapraszamy na szkolenie „Tworzenie i utrzymywanie partnerstw lokalnych”

Jeśli wspólnie z innymi chcesz rozwijać swoją okolicę to szkolenie jest właśnie do Ciebie. Zwiększ swoją szansę na pozyskanie funduszy unijnych i zyskaj dodatkowe
punkty za partnerstwo. Stań się inicjatorem partnerstw na swoim terenie.

Szkolenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, w ramach projektu „DZIAŁAMY RAZEM – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy”

Tytuł szkolenia: „Tworzenie i utrzymywanie partnerstw lokalnych”

W programie m.in.:

  • Zasady rozwoju lokalnego opartego na partnerstwie
  • Korzyści i przeszkody w budowaniu partnerstwa
  • Efektywne partnerstwo lokalne
  • Zadania lidera partnerstwa
  • Dobre praktyki

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z Wielkopolski, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę w zakresie tworzenia i utrzymywania partnerstw lokalnych. Spotkania poprowadzi pan Rafał Jaworski – prawnik, trener i doradca w projektach poświęconych partnerstwom lokalnym, rozwojowi lokalnemu, integracji społecznej i przedsiębiorczości.

Uczestnikom szkolenia zapewnione zostaną zakwaterowanie oraz poczęstunek. Na spotkaniach uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenia o udziale w szkoleniach.

Termin: Szkolenie składa się z czterech weekendowych zjazdów (piątek, sobota) w następujących terminach: 06-07 lutego 2015 r., 27-28 lutego 2015 r., 06-07 marca 2015 r. oraz 27-28 marca 2015 r.

Miejsce: Ośrodek Integracji Europejskiej  (Zamek Rokosowo, gm. Poniec)

Spotkania oraz zakwaterowanie w Ośrodku są całkowicie BEZPŁATNE !!!

W celu rezerwacji miejsca  uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie udziału drogą telefoniczną pod nr tel. 65 572 07 54 lub 539 310 205 do dn. 04.02.2015 do godziny 15.30. Zgłoszenie można również potwierdzić drogą mailową – na adres: gospodarka@gostyn.pl.

Serdecznie zapraszamy do  udziału w szkoleniu!

Bliższe informacje:

Pracownicy biura SWPPG, tel. 65 572 07 54, kom. 539 310 205

Kolejne spotkanie zespołu roboczego za nami

Podczas ostatniego spotkania zespołu roboczego udało się wypracować ostateczny kształt statutu przyszłej sieci, jednak można jeszcze zgłaszać ewentualne poprawki. W drugiej części spotkania członkowie zespołu rozpoczęli pracę nad standaryzacją działań sieci.

DSC09000DSC09002DSC08996

Programy wieloletniej współpracy w opracowaniu

W grudniu i styczniu Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego organizuje cykl spotkań zespołów 8 Partnerów Lokalnych oraz Ekspertów Merytorycznych, którzy wspólnie pracują na 4 Programami wieloletniej współpracy dla partnerstw lokalnych. Zespoły podejmują tematykę partnerstw lokalnych w czterech obszarach: edukacja, turystyka, integracja społeczna oraz przedsiębiorczość. Wypracowane programy mają w efekcie służyć jako modele do zawierania i tworzenia partnerstw na różnych terenach .

Do prac zespołów zaangażowali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu oraz osoby prowadzące własne firmy. Uczestnicy spotkań reprezentują różne powiaty wielkopolski. W grupie znajdują się specjaliści w wielu dziedzinach od prawa poprzez rozwój gospodarczy, aż po zarządzanie czy turystykę.

W  grudniu odbyło się 5 pierwszych spotkań zespołów (1, 4, 8, 11 i 15 grudnia 2014 roku). Zespoły wspólnie wypracowały szablon do opracowania programów wieloletniej współpracy dla partnerstw lokalnych. Prace uczestników spotkań i zagadnienia poruszane na spotkaniach dotyczyły:
– analizy i diagnozy obszarów,

– rozwoju partnerstw,

– wizji i misji partnerstwa,

– promocji partnerstwa,

– rozwoju partnerstwa.

Kolejne spotkania obu zespołów zaplanowano na miesiąc styczeń. Odbędą się one kolejno: 12,14,19,22 i 26 stycznia.